Norske Statsbygg, i samråd med norsk og svensk politi er godt i gang med planleggingen av en felles svensk-norsk politistasjon, som er forventet ferdigstilt i løpet av 2024. For å raskere intensivere politiets arbeid mot grensekryssende kriminalitet og for å styrke norsk-svensk politisamarbeid, etablerer norsk politi allerede sommeren 2022 et midlertidig tjenestested ved en av de travleste grenseovergangene mellom Norge og Sverige.

Sted: Magnormoen politistasjon, Arkovegen 3561, 2240 Magnor

Tid: Tirsdag 21. juni kl. 12.00-12.45. Oppmøte senest kl.11.45.

Program

Kl.12:00-12:30

  • Velkommen ved politimester Johan Brekke
  • Åpning ved justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl
  • Hilsen fra justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
  • Hilsener fra gjester og andre deltakere tilstede ved markeringen

Kl.12:30-12:45

  • Tid for intervjuer med pressen og planting av tre i Ministerlunden på fredsplassen i Morokulien. Ministrene vil være tilgjengelige for pressen før og etter beplantingen.

Påmelding innen mandag 20. juni kl. 14.00 til   heidi.kronberget.sorskog@politiet.no 

Pressekontakt for justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl er anders.bortne@jd.dep.no, tlf. 95 76 77 94