Drone og tre politibetjenter
Politibetjentene Stian Helstad Henningsen, Møre og Romsdal, Håvard Jarsve, Finnmark, og Kåre Idar Skogset, Innlandet er tre av våre nye dronepiloter.
FotoRoar Hanssen, POD

Politiets tester har dokumentert at droner gir flere gevinster, som bedre beredskap, effektiv ressursutnyttelse, bedret situasjonsforståelse, forbedring av egensikkerhet for tjenestepersoner og redusert maktbruk ovenfor gjerningspersoner. Drone har også bidratt til å redde liv i redningsoppdrag.
-Vi er glade for å kunne dele ut og få i bruk dette verktøyet i hele politi-Norge, sier beredskapsdirektør i Politidirektoratet Tone Vangen.

Politidistriktene får droner til ulike oppdrag og i første omgang mulighet til å utdanne seks dronepiloter. Sist uke fullførte 17 dronepiloter fra Innlandet, Finnmark og Møre og Romsdal politidistrikt utdanningen på politiets nasjonale beredskapssenter. Totalt vil det i politiet være i overkant av 100 dronepiloter ved utgangen av året.

-I tillegg til dronen vil politidistriktene få en uniformert bil som er tilpasset for dronebruk med plass til utstyret som kreves. Dronekjøretøyet er utviklet i politiet på bakgrunn av erfaringer, blant annet fra skredet på Gjerdrum, sier Vangen.

-For Finnmark blir det noe nytt å få øyne i lufta. Vi har lite tilgang til helikopter og dronene vil fylle et tomrom både på krimteknisk og leteaksjoner. Finnmark er stort og dette være nyttig ved leteaksjoner ikke minste om vinteren, sier politibetjent Håvard Jarsve fra Finnmark politidistrikt.

Politibetjent Kåre Idar Skogset fra Innlandet politidistrikt er enig og sier det blir spennende å ta dette i bruk og det vil tilføre en ny dimensjon.
-Vi har et variert landskap og mange redningsoperasjoner hvor droner blir et nyttig verktøy, sier Skoset. Begge to han er en av de nyutdannede dronepilotene som nå skal bruke droner i tjenesten.

Finansieres sentralt

Innkjøpene betales av sentrale midler og sørger for at alle politidistrikter får droner, dronebil og utdanning av personell. Kostnadene belaster dermed ikke politidistriktenes budsjetter.

Utdanning

Det har vært en grundig utvelgelse av dronepiloter som alle må gjennom et studium på Politihøgskolen for å bli dronepiloter. Studiet er på 10 studiepoeng og omfatter blant annet egentrening med simulator, teorieksamen, e-læring og fysisk samling.

Politihøgskolen har ansvaret for utdanning av politiets dronepiloter, mens det er etablert en støtteorganisasjon hos helikoptertjenester ved Oslo politidistrikt. Denne ivaretar nødvendig pålagte arbeidsoppgaver etter krav fra Luftfartstilsynet og den faglige oppfølgingen av politidistriktene sine dronepiloter. Dette sikrer god erfaringsoverføring mellom alle distrikter og rask reaksjon dersom det eventuelt er feil med dronen som krever nærmere undersøkelser.

Politimann i Dronebil
Politibetjent Håvard Jarsve sitter i en prototype av dronebilen distriktene får.
FotoPolitiet
Politidrone
Politibetjent Kåre Idar Skogset er en av de nye dronepilotene. Her med en av dronene han tar med hjem til Innlandet politidistrikt.
FotoPolitiet