Oslo politidistrikt har for tiden ca. 6 ukers behandlingstid på våpensøknader til jakt. Vi vil i tiden fremover prioritere førstegangs jaktsøknader slik at nye jegere så langt det er mulig får anledning til å delta i jakta. Jegere som allerede har våpen for samme type jakt må regne med noe lenger behandlingstid enn førstegangssøkere.

Du kan søke om våpen til jakt digitalt på politiets nettside politiet.no. Der finner du også nyttig informasjon om søknadsprosessen, blant annet om hvilken informasjon du må ha klart før du søker.

https://www.politiet.no/tjenester/vapen/soke-om-tillatelse-til-vapen/vapen-til-jakt/

Vær oppmerksom på at søknader som ikke er komplette kan ta lenger tid å behandle.