- Dette er et stort løfte for internasjonalt politisamarbeid, sa justis- og beredskapsminister Emile Enger Mehl i sin åpningstale.

Den midlertidige politistasjonen er et viktig bidrag for å styrke politiets innsats mot grensekryssende kriminalitet, og skal være operativ til en felles svensk-norsk politistasjon er etablert. Norske Statsbygg, i samråd med norsk og svensk politi er godt i gang med planleggingen av felles svensk-norsk politistasjon, som er forventet ferdigstilt i løpet av 2024. – Dette har vi lenge sett behovet for, og jeg er godt fornøyd med at vi nå er i gang her, sa politimester Johan Brekke.

Det er tradisjon med et godt samarbeid med svensk politi og en politistasjon ved grensen vil styrke dette samarbeidet. I første omgang er det norsk politi som er lokalisert rett ved grensen. Om noen år vil svensk politi flytte inn sammen med norsk politi i ett felles bygg.

-Vi får her etablert et robust og godt fagmiljø, og vi skal jobbe tettere og reagere raskere, sa politistasjonssjef Bjørn Ellingsen under markeringen.