Politiet oppfordrer alle som skal delta i jakt, og som må søke om våpen til dette, om å sende inn våpensøknaden i god tid. Det varierer hvor lange ventetider de forskjellige politidistriktene har for behandling av våpensøknader.


Her kan du se hvor lang ventetiden er for våpensøknader i ditt politidistrikt.

 

Du kan søke om våpen til jakt digitalt på politiet.no. Les mer om søknadsprosessen og hvilken informasjon du må ha klart før du søker.