Oppdatering 11. oktober

Oslo tingrett forlenget i går restriksjonene til mannen i 30-årene som for to uker siden ble varetektsfengslet siktet for medvirkning til terrorhandling etter skytingen i Oslo sentrum 25.juni.

Mannen i 40-årene som også ble fengslet for to uker siden i samme sak, har samtykket til at spørsmålet om forlengelse av hans restriksjoner behandles skriftlig av Oslo tingrett i dag, tirsdag.

Fengslingsfristen til siktede Zaniar Matapour utløper neste mandag. Politiet vil i løpet av uken be om at han fengsles videre. De rettspsykiatriske sakkyndige jobber fortsatt med å vurdere hans tilregnelighet. 

Når det gjelder Arfan Bhatti følger Norske myndigheter saken tett og har et godt samarbeid med pakistanske myndigheter. Utover dette har ikke politiet ytterligere informasjon per nå.

Oppdatering 26. september

Oslo politidistrikt pågrep i går, søndag 25. september, to menn for medvirkning til skytingen i Oslo 25. juni. Personene ble pågrepet i Oslo og er siktet for medvirkning til terrorhandling.

Den ene mannen er i 40-årene, og har somalisk statsborgerskap. Den andre mannen er i 30-årene, og har norsk statsborgerskap. Begge mennene er kjent for politiet fra tidligere. De er begge bosatt i Oslo.

Mannen i 40-årene representeres av advokat Victoria Holmen. Han blir fremstilt for varetektsfengsling i dag eller i morgen.

Mannen i 30-årene representeres av advokat Øyvind Bratlien. Siktede har samtykket til varetektsfengsling og at fengslingsspørsmålet behandles skriftlig

Gårsdagens pågripelser betyr at det nå er totalt 4 personer som er siktet etter skytingen i Oslo 25. juni. Tre av personene er pågrepet, mens den fjerde personen, Arfan Bhatti, er internasjonalt etterlyst.

Politiet mener fortsatt at Bhatti befinner seg i Pakistan. For å sørge for et best mulig samarbeid med pakistanske myndigheter, hadde vi tjenestepersoner fra Oslo politidistrikt i Pakistan for kort tid siden. Vi er forberedt på at de rettslige prosessene i Pakistan tar tid og at det i så måte er vanskelig å stadfeste når Bhatti kan bli pågrepet.

Politiet har ikke hatt kontakt med Bhatti, men har vært i kontakt med hans forsvarer Svein Holden, uten at vi kan kommentere innholdet i dette.

Politiadvokat Børge Enoksen er tilgjengelig for kommentarer i presserommet, Politihuset i Oslo, fra kl. 13 til 14 i dag.

Oppdatering 23. september

Oslo politidistrikt bekrefter at mannen som i dag ble internasjonalt etterlyst er Arfan Qadeer Bhatti

I dag ble det holdt to pressebriefer på Politihuset i Oslo i forbindelse med skytingen i sentrum 25. juni 2022. Politiadvokat Børge Enoksen gjorde først kjent at Oslo politidistrikt i dag har etterlyst en mann internasjonalt som er siktet for medvirkning til terrorhandling. Sent på ettermiddagen bekreftet Enoksen at den etterlyste personen er Arfan Qadeer Bhatti.

Politiet mener at Bhatti befinner seg i  Pakistan og Oslo tingrett har fastslått at vilkårene for pågripelse med tanke på utlevering er tilstede. Politiet samarbeider godt med pakistanske myndigheter for å få han lokalisert og pågrepet. Bhatti er fortsatt på frifot.

Oslo tingrett har i ettermiddag oppnevnt advokat Svein Holden som hans forsvarer.

Politiet kan på nåværende tidspunkt ikke si noe om bakgrunnen for siktelsen. Vi mener imidlertid at hypotesen om at angrepet i Oslo 25. juni hadde terrorhensikt, nå er styrket.

Bhaxtti er norsk statsborger, i 40 årene og kjent for politiet fra tidligere. Politiet kan på dette tidspunktet ikke utelukke at flere personer blir siktet i saken.

- Jeg vil avslutningsvis si at i denne saken har berørt veldig mange og vi har opplevd et stort engasjement og ønske om å bidra til oppklaring. Mange har kommet til politiet med tips og informasjon, eller meldt seg som vitner. Dette er viktig for politiet – og vi oppfordrer fortsatt alle som kan ha informasjon i saken, om å ta kontakt med oss, sa Enoksen.

Om saken:

To personer døde og flere ble skadd under den alvorlige hendelsen ved C.J. Hambros plass i Oslo natt til lørdag 25. juni. Politiet har pågrepet en antatt gjerningsperson. Hendelsen etterforskes som terror. Det er 260 fornærmede i saken. Det er gjennomført 570 vitneavhør. 

Oppdatering 2. september

Forlengelsen av siktedes restriksjoner blir behandlet av Oslo tingrett mandag 5.september. Neste fengslingsfrist utløper 19.september.

Siktede ble denne uken flyttet til Bergen, hvor de rettspsykiatriske sakkyndige vil få mulighet til å observere ham for å kunne vurdere hans tilregnelighet. Perioden er foreløpig begrenset til 8 uker. Siktede har fortsatt ikke gitt noen forklaring til politiet.

-Ytterligere 24 personer har denne uken fått endret status fra vitne til fornærmet. Det samlede antall fornærmede er nå oppe i 244 personer, inkludert de to avdøde. Denne delen av etterforskningen nærmer seg nå slutten, sier politiadvokat Børge Enoksen.

Spørsmålet om motiv og hvorvidt siktede har vært alene om handlingen, er fortsatt uavklart.

Oppdatering 29. august

Siktede blir begjært fengslet i 4 nye uker fra mandag 22. august. Fengslingsspørsmålet vil bli behandlet skriftlig etter samtykke fra siktede.

De rettspsykiatriske sakkyndige har denne uken varslet at de fortsatt ønsker en tvungen observasjon av siktede siden samarbeidet med han i fengselet ikke har gitt tilstrekkelig grunnlag for en vurdering av hans tilregnelighet. Borgarting lagmannsrett vil nå ta siktedes tidligere anke over tingrettens beslutning om tvungen observasjon, til behandling.

-Ytterligere 49 personer har denne uken fått endret status fra vitne til fornærmet. Det samlede antall fornærmede er nå oppe i 220 personer, inkludert de to avdøde. Analysene av selve skytingen er fortsatt ikke ferdigstilt. Politiet kan derfor ikke komme med noen ytterligere detaljer om skytingen per nå, sier politiadvokat Børge Enoksen.

Den 30. juni gikk politiet ut i media og oppfordret virksomheter som satt på videoovervåking i Oslo sentrum, til å lagre dette i 8 uker i stedet for å slette det etter én uke som er lovens hovedregel. 8 ukers fristen utløper torsdag 26. august og politiet vurderer fortløpende behovet for fortsatt lagring. -Vi vurderer om det er videre behov for lagring etter fristen. Det må vi komme tilbake til i løpet av neste uke, sier Enoksen.

Oppdatering 22. juli kl. 16:00

Det er fire uker siden skytingen i Oslo natt til lørdag 25.juni, der to personer ble drept og 20 skadd. I dag ble det holdt en pressebrief der fungerende leder for felles operativ tjeneste, Gunn Anita Bjørnbakk, og politiadvokat Børge Enoksen deltok.

På dagens pressebrief uttalte politiadvokat Børge Enoksen at politiet forventer at nær 100 personer kan få status fornærmet. Per nå er det 69 fornærmede totalt, der de to drepte er inkludert.

12 personer som holdt siktede tilbake har fått status som fornærmet og har fått bistandsadvokat oppnevnt. Politiet berømmer de sivile som bidro til å overmanne den siktede. – Sivile har etter vårt syn utsatt seg for livsfare og forhindret at han kunne gjøre noe mer den natta, sier politiadvokat Børge Enoksen.

Over 400 personer er avhørt i saken.

PSTs og politiets håndtering av hendelsen skal evalueres. Politidirektoratet og PST vil eie dette arbeidet, innretning og sammensetning er ennå ikke klar.

Oslo politidistrikt har nå  kommet  fram til en tidslinje for selve skytingen.  
– Det har vært viktig å ettergå tidspunkter, slik at de blir så nøyaktige som mulig, sa Gunn Anita Bjørnbakk. – Det betyr at politiet må sammenholde informasjon både fra videomateriale, avhør av vitner m.m.

Tidslinje:

01:12:08 – Siktede går av trikken

01:12:48 – Første skudd blir avfyrt

01:13:27 – Første melding til politiet

01:14:16 – Siktede blir lagt i bakken av sivile

01:14:26 – Første foreløpige utlesing med bevæpning

01:15:17 – Leses ut som PLIVO

01:18:47 – Politiet pågriper siktede

Siktede har ennå ikke latt seg avhøre og politiet er i kontakt med forsvarerne om dette.

Oppdatering 15. juli kl. 18:05

Tre uker etter terrorhandlingen i Oslo sentrum natt til 25.juni har politiet gjennomgått og analysert et betydelig videomateriale fra åstedet. Videomaterialet i kombinasjon med vitneavhør etterlater ingen tvil om at skytingen i Oslo sentrum vil prege livene til en rekke personer i lang tid fremover.

Svært mange mennesker befant seg i området der hendelsen skjedde, og mange er avhørt. Hittil er det gjennomført om lag 400 avhør. Det gjenstår fortsatt mange avhør, og gjennom sommeren vil politiet ta kontakt med vitner som ennå ikke er avhørt. 

Politiet setter stor pris på at så mange vitner har snakket med oss, og fortalt om sine observasjoner og opplevelser i forbindelse med hendelsen. Alle forklaringene er viktige bidrag til den videre etterforskningen av saken.

Oslo politidistrikt er opptatt av å ivareta de berørte på best mulig vis. Førstkommende mandag sender vi ut et brev til 300 av de berørte hvor det gis en del informasjon om saken og politiet vil kontakte noen av de direkte med beskjed om at de har fått endret status fra vitne til fornærmet. Vi vil også ha et møte med de til nå oppnevnte bistandsadvokatene i saken.

Oslo tingrett avsa sist onsdag kjennelse om at siktede skal innlegges på sykehus slik at man kan vurdere hans tilregnelighet. Politiet og det aktuelle sykehuset jobber nå med planleggingen av dette. Det er ikke avklart endelig tidspunkt for overføringen.

Politiet har fortsatt håp om at siktede vil la seg avhøre og har god dialog med forsvarer om dette.

Oppdatering 8. juli kl. 14:30

Politiet ønsker forlenget fengsling med isolering av siktede

Begjæringen skal behandles i rettsmøte mandag. Siktedes forsvarer er informert.

Per nå er det avhørt 286 vitner og det er flere som skal avhøres i tiden fremover. Det er også innhentet videomateriale og det er gjennomført en rekke beslag i saken. Etterforskningen fortsetter med full styrke.

 

Oppdatering 6. juli kl. 14:30

Etterforskningen pågår med uforminsket styrke

Vi bearbeider materialet vi har innhentet og vi forsøker å få til nye avhør med siktede som ikke ønsker å la seg avhøre. Vi har fått inn om lag 200 tips i saken. Om lag 100 medarbeidere i politiet jobber med saken, derav 60 med etterforskning. 260 avhør er gjennomført og minst 30 til er under arbeid. 

Oppdatering 5. juli kl 11:30

Politiet ønsker observasjoner, bilder og video av siktede på 18-trikken før skytingen i Oslo natt til 25. juni

Var du om bord på trikk nummer 18 som gikk fra Rikshospitalet natt til lørdag 25. juni kl. 00:55, med ankomst til Tinghuset ca. klokken 01:11?

Hvis du var på trikken hele eller deler av strekningen og gjorde observasjoner av – eller har bilder eller video av – den siktede i saken, ønsker politiet at du kontakter oss på vårt tipsmottak på Politiet.no: https://tips.politiet.no/web/  

Bildene viser henholdsvis den siktede like før skytingen og hvordan han var kledd, og et kart som viser ruten til 18-trikken med alle stoppesteder fra Rikshospitalet til Tinghuset i Oslo sentrum.

Dersom du har en videofil som er for stor for tipsportalen, så skriv dette inn i tipsskjemaet og tar vi kontakt med deg for å få video oversendt.  

Forstørr bilde Bilde: 18-trikkens rute
18-trikkens rute fra Rikshospitalet til Tinghuset.
Forstørr bilde Bilde: Siktede ikledd gul skjorte
Siktede ikledd gul skjorte. På vei fra trikken til åstedet.

Oppdatering mandag 4. juli kl. 14:30

Politiet ønsker informasjon om siktedes trikketur i forkant av skytingen

Politiet ønsker at de som var på trikk 18 som gikk fra Rikshospitalet lørdag 25. juni kl. 00:55 og som har video eller bilder fra trikketuren fram til Tinghuset – sender dette til politiet på vårt tipsmottak på https://tips.politiet.no/oslo/

.

Det pågår fortsatt en omfattende etterforskning, og den fortsetter med full kraft. OPDs hovedfokus er fremdeles den siktede og om det kan ha vært medvirkere. Det jobbes ut fra flere hypoteser og utelukker ikke noe ennå. Siktelsen i saken er drap og drapsforsøk med terrorhensikt – denne hypotesen er så langt ikke svekket.

Per nå har politiet avhørt 253 personer som er både vitner og fornærmede. Mange avhør gjenstår fortsatt. Etterforskerne har snakket med mange av de som var i området da hendelsen skjedde. Nå jobber de i stor grad med å snakke med folk som kan si noe om siktede og forhold rundt ham og historikken hans.

Politiet ønsker spesielt å snakke med alle som kjenner siktede eller har hatt kontakt med ham i ulike sammenhenger som fra moskeen, treningssenter, kafeer, restauranter og lignende. Vi ber om at de tar kontakt med politiet.

Politiet ser ingen sammenheng med hendelsen i København i går. Politiet har fulgt situasjonen tett – men vi ser altså ingen sammenheng mellom skytingen i København og den saken vi etterforsker her i Oslo politidistrikt. PST har også gått ut med melding om at det ikke er noen indikasjoner på at skytingen i København har knytninger til Norge, men følger situasjonen. "Vi vurderer at hendelsen ikke endrer trusselbildet i Norge."

Oppdatering søndag 3. juli kl. 16:00

Det pågår fortsatt en veldig omfattende etterforskning, og den fortsetter med uforminsket styrke.

Vårt hovedfokus er fremdeles den siktede og om det kan ha vært medvirkere.

I øyeblikket har vi cirka 60 fra etterforskning og påtale som jobber med selve etterforskningen – men det pågår også et stort arbeid i det operative og i det forebyggende sporet, og med etterretning. 

Politidistriktet har fortsatt stab. Vi har nå en organisasjon der godt over hundre personer jobber med saken

Vi har etablert en stor prosjektorganisert etterforskning der viktige oppgaver er delt inn i ulike prosjekter: Blant annet kriminaltekniske undersøkelser, vitner og fornærmede, beslag, video, pårørende, siktede, digital etterforskningsstøtte, og også et eget prosjekt som jobber med å avklare eventuelle medvirkere.

Etterforskningen er i en fase hvor vi innhenter enorme mengder informasjon, som vi jobber med å bearbeide. Dette er et veldig tidkrevende arbeid.

I tillegg til miljøene på de spesialiserte etterforskningsseksjonene våre, har vi også innlånt etterforskere fra de geografiske driftsenhetene i Oslo politidistrikt, og i tillegg noe nabohjelp fra Øst politidistrikt.

Det er fortsatt èn siktet i saken, og vi jobber fremdeles med å avklare om han hadde medvirkere. Siktelsen står fortsatt ved lag. Han vil per nå ikke la seg avhøre.

Politiet jobber også fremdeles etter flere hypoteser. Det er ingen ny utvikling å melde om i forhold til disse hypotesene, så dette jobber vi videre med.

Det er avhørt rundt 200 vitner i saken – men mange vitneavhør gjenstår. Det er også innhentet nærmere 250 videoer fra ulike steder.

Politiet takker for alle tips og informasjon fra publikum i saken – det har vært viktig! Vi ønsker fortsatt tips og ber om at personer som har møtt siktede i ulike sammenhenger, eller har kjennskap til ham om å tipse/kontakte politiet tips.politiet.no/oslo

Oppdatering lørdag 2. juli kl. 16:50

Politiet jobber fremdeles etter flere hypoteser

Det er fortsatt èn siktet i saken, og politiet jobber fremdeles med å avklare om han hadde medvirkere. Siktelsen står fortsatt ved lag.  Han vil per nå ikke la seg avhøre.

Politiet jobber også fremdeles etter flere hypoteser.

Det er avhørt 199 vitner i saken – og 138 avhør gjenstår per nå. Det er også innhentet 236 videoer fra ulike steder.

Det er oppnevnt tre sakkyndige som skal undersøke siktede. De tre er Pål Grøndahl, Synne Sørheim og Knut-Petter Sætre Langlo.

Politiet ønsker fortsatt tips i saken og ber om at personer som har møtt siktede i ulike sammenhenger, eller har kjennskap til ham om å tipse/kontakte politiet her:  tips.politiet.no/oslo

Oppdatering 1. juli kl 16:20

Etterforskningen fortsetter med uforminsket styrke og politiet takker for tips i saken

Etter at politiet gikk ut og etterlyste tips i saken har det kommet inn svært mange tips. Politiet takker for tipsene og ønsker enda flere velkommen.

Politiet har fortsatt ikke fått avhørt siktede, men er i løpende dialog med forsvarer med mål om å få til et avhør. Politiet har forsøkt å få til en prejudisiell observasjon med en psykolog spesialist siden siktede ble pågrepet. Han har motsatt seg dette. I går begjærte Oslo-Politiet en full judisiell observasjon i Oslo Tingrett med oppnevning av tre sakkyndige.  

Dagens pressebrief ble holdt av politiadvokat Ingrid Myrold. Hun påpekte at politiet jobber bredt i etterforskningen.

Det blir pressebrief på presserommet på politihuset på Grønland både lørdag og søndag kl. 14-15.

Oppdatering 30. juni kl. 21:30

Oppfordring til lagring av videoovervåking - Oslo sentrum

Både GDPR og Forskrift om kameraovervåking i virksomhet gir offentlige og private aktører handlingsrom til å lagre videoopptak lengre enn 7 dager når dette er nødvendig for at politiet skal kunne bekjempe samfunnsskadelig aktivitet og ivareta tungtveiende samfunnshensyn.

Etterforskning av terrorsaken i Oslo natt til lørdag 25. juni ivaretar slike tungtveiende samfunnshensyn. På bakgrunn av dette oppfordrer Oslo politidistrikt offentlige og private aktører innenfor vedlagte markerte område til å lagre video-opptak i tidsrommet fra fredag 24.juni kl. 18:30 til lørdag 25.juni kl. 01:30.

Politiet ber om at opptaket lagres i 8 uker.

Spørsmål om lagringstid vil bli nærmere vurdert av Oslo politidistrikt og det vil bli anmodet om dialog og veiledning fra Datatilsynet. Det vil derfor komme mer informasjon om dette innen kort tid.

Dersom det er tekniske utfordringer med å lagre video av den størrelse, er det ønskelig at et kortere tidsrom opp mot hendelsen natt til lørdag 25.juni lagres.

Oslo politidistrikt ønsker ikke å kontaktes dersom du lagrer opptaket. Vi ønsker heller ikke å bli kontaktet dersom du ikke lykkes i å lagre opptaket. Dette skyldes at vi må bruke alle ressurser på etterforskningen av terrorsaken.

Politiet vil selv kontakte den enkelte, dersom vi har behov for et lagret opptak innenfor et gitt område.

Virksomheter innenfor det markerte området oppfordres til å lagre video-opptak i tidsrommet fra fredag 24.juni kl. 18:30 til lørdag 25.juni kl. 01:30.

Kartutsnitt videoovervåkning
Det gjelder virksomheter i det markerte området.
FotoOPD

Oppdatering 30. juni kl. 14

Ber bedrifter lagre videomateriale

De følgende temaer ble kommunisert av politiadvokat Børge Enoksen på dagens pressebrieft på Politihuset på Grønland.

- Oslo politidistrikt undersøker muligheten for å kunne be bedrifter om å lagre video fra kameraovervåkning hos seg selv. De blir vanligvis slettet etter  syv dager.

- Vi har god dialog med gjerningspersonens advokat John Christian Elden om avhør.

- Etterforskningen fortsetter med stor kraft.

- Politiet ønsker fremdeles tips, spesielt hva som skjedde i forkant av hendelsen (fredagen). Vi har fått inn 70 tips etter at vi gikk ut med flere bilder i går.  Til sammen dreier det seg om ca. 200 tips, og det vil vi gjerne takke publikum for.

Oppdatering 30. juni kl. 9:40

Trusselnivået endret – men fortsatt høyt

Oslo politidistrikt vil gjøre selvstendige vurderinger knyttet til enkeltarrangementer og håndtering av disse basert på det overordnede trusselbildet. PST har endret terrortrusselnivået fra nivå 5 til nivå 4 – høy.
Det nye trusselnivået betyr at flere aktører har evne og vilje til å gjennomføre terror i Norge. PST og politiet har nå mer informasjon om gjerningspersonen og hans kontaktnett, og situasjonen fremstår mindre uavklart.
Politiet har også mer informasjon om gjerningspersonens aktivitet i forkant av angrepet.

Oslo politidistrikt har lang erfaring med å forberede ulike arrangementer. Det meste av arbeidet gjøres på forhånd med dialog og forebyggende arbeid. I tillegg ressurssetter vi arrangementer etter behov.

Oslo PD har 6000 innmeldte arrangementer årlig, rundt 150 av disse er det tiltak på.

PST påpeker at LHBTQI+ fremdeles inngår i målbildet, men også personer og arrangementer som oppfattes å fornærme islam, religiøse forsamlingssteder og uniformert personell fra politi og forsvar.

PST sier at årsaken til endringen er todelt. Det første aspektet handler om potensielle planlagte følgehandlinger knyttet til selve angrepet i Oslo. Det andre aspektet dreier seg om den potensielle inspirasjonseffekten som angrepet kan ha på andre trusselaktører.

Oppdatering 29. juni kl. 17:15

SIAN markering på Eidsvolls plass 2. juli

Politiet har i dag formidlet til SIAN at på bakgrunn av dagens trusselnivå har politiet måttet ta en ny vurdering av mulighetene til å ivareta ro, orden og sikkerhet i forbindelse med arrangement som var planlagt av SIAN lørdag 2. juli på Eidsvolls plass. Politiet har etter en helhetsvurdering kommet frem til at dette arrangementet ikke kan gjennomføres slik trusselsituasjonen er i dag.

Utgangspunktet for politiets vurdering er at det ved flere av SIANs markeringer de siste årene har vært et høyt konfliktnivå, og at det flere ganger har forekommet til dels alvorlige ordensforstyrrelser. Natt til lørdag 25. juni ble det i tillegg til dette som kjent begått en svært alvorlig voldshandling i Oslo sentrum. En av politiets hypoteser er at det dreide seg om islamistisk terror, og PST har som følge av hendelsen satt terrortrusselnivået i Norge til nivå 4. Institusjoner eller personer som oppfattes å fornærme religionen islam, er aktuelle mål for ekstreme islamister.

Politiet vurderer at det fortsatt eksisterer en uavklart trussel om alvorlige voldshandlinger knyttet til hendelsen. På grunn av frykt for alvorlige ordensforstyrrelser må arrangementet flyttes til et annet tidspunkt.

Oppdatering 29. juni kl. 14:34

Politiet ønsker kontakt med personer som kan ha opplysninger om hendelsen i Oslo natt til 25. juni.

Tips oss om informasjon før, under, og etter hendelsen her.

Bildene som ble vist på politiets pressebrief 29. juni kl. 14:00:

Bilde til pressen hendelse Oslo sentrum 25. juni 2022
Serveringssted i Oslo sentrum ca. kl. 16:10.
Bilde til pressen hendelse Oslo sentrum 25. juni 2022
Trikken ved Oslo Tinghus ca. kl. 01:12.
Bilde til pressen hendelse Oslo sentrum 25. juni 2022
Trikken ved Oslo Tinghus ca. kl. 01:12.
Bilde til pressen hendelse Oslo sentrum 25. juni 2022
På vei fra trikken mot åstedet ca. kl. 01:12.
Bilde til pressen hendelse Oslo sentrum 25. juni 2022
På vei fra trikken mot åstedet ca. kl. 01:12.
Bilde til pressen hendelse Oslo sentrum 25. juni 2022
På vei fra trikken mot åstedet ca. kl. 01:12.
Bilde til pressen hendelse Oslo sentrum 25. juni 2022
Kartutsnitt av åstedet.

Oppdatering 27. juni kl. 16:15

Anbefaler utsettelse av Pride-arrangement i Oslo

– Politiet har i dag vært i dialog med arrangøren av markeringen på Rådhusplassen i Oslo og anbefaler at arrangementet utsettes, sier politimester i Oslo, Beate Gangås.

– PST vurderer at vi fortsatt står i en ekstraordinær trusselsituasjon. Det er gjennomført en terroraksjon, og det foreligger en uavklart trussel, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

– På bakgrunn av informasjon fra PST og at det skeive miljøet er en del av fiendebildet til ekstreme islamister, er politiets klare anbefaling at kveldens Pride-arrangement i Oslo utsettes og eventuelt andre Pride-arrangement andre steder i landet, blir vurdert utsatt inntil videre, sier Bjørnland.

Politiet vil gjøre sitt ytterste for å legge til rette for en forsvarlig markering så snart trusselsituasjonen er mer avklart.


Oppdatering 27. juni kl. 09:58

Offentliggjøring av navn på de drepte 25. juni

Det var Kåre Arvid Hesvik født i 1962 og Jon Erik Isachsen født i 1968 som ble drept i Oslo natt til 25. juni.

Kåre Arvid Hesvik var bosatt i Bærum kommune. Familien ønsker at henvendelser fra media rettes til bistandsadvokat Per Ivar Hessen. Familien ønsker ikke at bilder av den fornærmede offentliggjøres av media.

Familien sier om Jon Erik Isachsen at han var en kjærlig far som vil bli dypt savnet. Familien ønsker ikke kontakt med media og ber om at dette respekteres. De ønsker ikke at bilder av den fornærmede offentliggjøres av media.

 

Oppdatering 26. juni kl. 12:13

Etterforskningen av terrorhendelsen i Oslo pågår med full styrke. Det er satt av betydelige ressurser til å gjennomføre en prosjektbasert etterforskning, hvor tema som video, vitneavhør, siktede, digitale spor, åsteder og kriminaltekniske undersøkelser er noen av temaene.

Samtidig har vi stort fokus på å ivareta og følge opp de etterlatte og fornærmede i saken.  Av hensyn til de to avdødes etterlatte kommer ikke politiet til å publisere navnet på de to avdøde mennene per nå.

Flere av de andre fornærmede i saken som har vært innlagt på sykehus er nå utskrevet. Ingen av de fornærmede har livstruende skader.

Politiet vil forsøke å avhøre siktede på nytt fra kl. 12.

Siktedes bakgrunn og bekjentskaper er en viktig del av etterforskningen. En annen viktig del er å avklare om siktede kan ha samarbeidet med andre om skytingen i Oslo.

Siktede blir fremstilt for varetektsfengsling i morgen.

Det avholdes pressebrief i presserommet, Politihuset 26.06.22 kl. 14.

 

Oppdatering 26. juni kl. 11:32

Politiet har økt tilstedeværelse i hele distriktet for å ha forebyggende, trygghetsskapende og avvergende innsats. Politiet har høy prioritet på etterforskningen av gårsdagens hendelse i Oslo sentrum og etterforskningen pågår for fullt. Hendelsen etterforskes ut fra flere hypoteser, herunder terror.

Politiet er tilstede i bybildet for å skape trygghet og sørge for en sikker gjennomføring av arrangement, og vi har rask respons om noe skulle oppstå. Politiet anbefaler alle å ha lav terskel for å ta kontakt med politiet ved mistenkelige forhold, og oppfordrer til økt årvåkenhet og at det på arrangementer er fokus på sikkerhet og trygg gjennomføring fra arrangørens side.  

Oslo Pride ble utsatt, øvrige arrangementer anbefales ikke avlyst. Politiet har økt tilstedeværelse i forbindelse med ulike arrangementer, også det oppdukkende som politiet blir kjent med.

Oppdatert informasjon fra politiet gis i pressekonferanser. Følg gjerne med på www.politiet.no og på www.pst.no

Dersom du ønsker råd eller har spørsmål til politiet

Oslo politidistrikt er tilgjengelige på sosiale medier med sikker chat løsning. Du kan nå oss her: https://www.facebook.com/politietoslo/ og på Instagram: https://www.instagram.com/politietoslo

Dersom du har informasjon til politiet

Vi ber om at du kontakter oss dersom du kjenner til noe du tror politiet kan ha bruk for å vite. Er du i tvil om du bør ta kontakt ønsker vi at du gjør det.

Vi har etablert et tipsmottak i forbindelse med hendelsen. Send inn tips på https://www.politiet.no/tjenester/tips-politiet/ Det er spesielt viktig at bilder, video eller lydopptak fra selve hendelsen, eller omstendigheter i forkant eller etterkant av hendelsen sendes dette tipsmottaket.

Trenger du noen å prate med, eller er bekymret for noen

Ta kontakt med Oslo kommunes kriseteam på telefon 23 48 70 90. Mer informasjon finnes her: www.oslo.kommune.no

 

Oppdatering 25. juni kl. 20:14

Politiet har satt inn alle tilgjengelige ressurser i saken. Vi etterforsker med full styrke med både teknisk og taktisk etterforskning.

Siktede avhøres i ettermiddag. Det er for tidlig å si noe konkret om motiv og bakgrunn for hendelsen per nå. Siktede har vært noe kjent for politiet fra tidligere.

Forsvarer er John Christian Elden.

Vi antar at det var én gjerningsperson, men vi utelukker ikke at det kan ha vært medvirkere.

Det er ingen endringer i politiets hypoteser om hendelsen. Situasjonen er fremdeles uavklart og politiet jobber løpende med innhenting av informasjon, blant annet avhør av vitner og undersøkelse av tekniske spor. Vi er fremdeles i en tidlig fase. De to døde er menn i 50- og 60-årene. Pårørende er varslet. Politiet jobber med å kartlegge tilstanden til de skadde.

Det er tatt beslag i to skytevåpen, et enhånds- og et automatvåpen. Vi ønsker ikke å gå inn på nærmere beskrivelse av disse per nå.

Politiet ønsker tips

All informasjon fra området og personer er av intreresse for politet - tips.politiet.no/oslo

 

Oppdatering 25. juni kl. 11:02

Alvorlig hendelse i Oslo sentrum – politiet etterforsker hendelsen som terror

To personer er døde og flere er skadd etter den alvorlige hendelsen ved C.J. Hambros plass i Oslo sentrum natt til lørdag. Politiet har pågrepet en antatt gjerningsperson.

Oslo politidistrikt har satt stab i forbindelse med hendelsen.

Politiet har økt tilstedeværelse i forbindelse med hendelsen og gjennomføringen av flere arrangement i Oslo i helgen.