– Hendelsen i Oslo er alvorlig og etterforskes som en terrorhandling. Basert på informasjon fra PST og Oslo politidistrikt har vi derfor besluttet å innføre midlertidig bevæpning. Jeg ønsker å uttrykke stor medfølelse med de som er direkte berørt av det som har skjedd i Oslo, og alle de som nå føler på en frykt, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

I natt ble alle politidistrikter og særorgan varslet kort tid etter hendelsen i Oslo. Politidirektoratet følger situasjonen nøye og det pågår nå et etterretningssamarbeid mellom politiet og PST (Politiets sikkerhetstjeneste).

Politidistriktene vil vurdere sikkerhet knyttet til lokale Pride-arrangementer gjennom helgen.