Politiet skal respondere raskt for å avverge, stanse, eller begrense et mulig skadeomfang ved en alvorlig hendelse knyttet til arrangementer og folkeansamlinger. Hendelsen i Oslo i natt blir etterforsket som mulig terrorisme. Etterforskningen skal avdekke intensjon og om gjerningspersonen er strafferettslig tilregnelig.

- Politiet har iverksatt en rekke tiltak med formål å trygge befolkningen mot voldelig ekstremisme. Disse tiltakene har fokus på situasjonsforståelse, forebygging og beskyttelse. Et viktig element her vil være at politiets radikaliseringskontakter deler informasjon og bidrar til å skape trygghet i lokalmiljøene, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

I dag tidlig innførte politiet midlertidig nasjonal bevæpning for å sikre en rask og adekvat respons, ved en eventuell hendelse. Det er opp til politimestrene lokalt å gjøre vurderinger knyttet til planlagte arrangementer. 

Politiet oppfordrer alle til å ta godt vare på hverandre i dag og i dagene som kommer. Politiet vil være synlig til stede og ha en enhetlig tilnærming for å håndtere uønskede hendelser på steder der folk samles. Politidirektoratet følger situasjonen nøye og vil fortsette det gode etterretningssamarbeidet mellom politiet og PST (Politiets sikkerhetstjeneste).

- Vi føler med alle de som nå er redde, eller sørger over venner de har mistet, og oppfordrer publikum til å være årvåkne og ha en lav terskel for å kontakte politiet eller PST, sier politidirektøren