- Beslutningen om at det skal gjøres en gjennomgang av politiets oppgaveløsning er tatt i samråd mellom PST og Politidirektoratet (POD), sier politidirektør Benedicte Bjørnland og sjef PST, Roger Berg.

Det er politidirektoratet og PST som vil eie arbeidet. Selve innretningen på gjennomgangen og utvalgets sammensetning, vil bli varslet senere.   

- Vi er imidlertid opptatt av å komme raskt i gang, og at gjennomgangen er målrettet og effektiv. Gitt alvoret i saken, er det svært viktig at læringspunkt og eventuelle svakheter og feil identifiseres raskt for å kunne iverksette tiltak, sier Bjørnland og Berg.