Over sommeren vil Øst politidistrikt prioritere jaktsøknader, og håper at flest mulig vil få sine søknader behandlet for å kunne delta på jakta.

Du søker om våpen til jakt digitalt på politiets nettside www.politiet.no. Der finner du også nyttig informasjon om søknadsprosessen, blant annet om hvilken informasjon du må ha klart før du søker.

https://www.politiet.no/tjenester/vapen/soke-om-tillatelse-til-vapen/vapen-til-jakt/

Ønsker du å søke om våpen til sportsskyting, eller nylig har søkt til dette? 

Et stort antall av våre våpensøknader er til sportsskyting. Dessverre er mange mottatte søknader mangelfulle.

Det er krav til medlemskap, aktivitet og opplæring for erverv av våpen til sportsskyting, jf. våpenforskriften §§ 4-4, 4-6, 4-7 og 4-8.

Dette må du legge ved søknaden om sportsskyting:

  • Bekreftelse på gjennomført tryggingsopplæring arrangert av skytterorganisasjonen ved erverv av pistol/revolver (gjelder førstegangssøkere)
  • Bekreftelse på gjennomført tryggingsopplæring arrangert av en godkjent skytterorganisasjon ved erverv av rifle/hagle (gjelder førstegangssøkere).
  • Dokumentasjon på at søker har vært medlem av godkjent skytterorganisasjonen i minst seks måneder ved erverv av pistol/revolver
  • Dokumentasjon på at søker er medlem av godkjent skytterorganisasjonen
  • Dokumentasjon på aktivitetskravet (høykapasitetsmagasin)

Disse manglene forekommer oftest:

  • Ved søknad om reservevåpen så mangler det ofte dokumentasjon på aktivitetskravet
  • Ved søknad om erverv av våpen til sportsskyting så mangler det også ofte hvilket godkjent program som våpnene skal brukes til
  • En klubb kan være medlem i flere forbund, ved søknad om erverv av våpen til flere forbund så ser vi at det ikke fremkommer av aktivitetsloggen hvilket forbund de har aktiviteten i.

Dokumentasjon kan ettersendes per post, eller på vårt e-postmottak: vapen.ost@politiet.no

Se ellers nyttig informasjon her:

https://www.politiet.no/tjenester/vapen/soke-om-tillatelse-til-vapen/vapen-til-sportsskyting-og-vapensamling/