– Vi har hatt tett kontakt med PST og POD for oppfølging etter det vi antar var en terroraksjon rettet mot det skeive miljøet i Oslo natt til lørdag. Agder politidistrikt støtter POD sine anbefalinger, og råder arrangørene av alle planlagte Pride- arrangement og støttemarkeringer som skulle vært avviklet i dag til å utsette disse inntil vi har en mer avklart situasjon, sier politimester Kjerstin Askholt.

Pride- arrangementer og støttearrangementer som er planlagt senere denne uken vil bli vurdert fortløpende i Agder politidistrikt.

– Begrunnelsen for POD sine anbefalinger og råd er at vi nasjonalt har et ekstraordinært høyt trusselnivå mot det skeive miljøet. Etter hendelsen i Oslo har vi en uavklart situasjon mot miljøet nasjonalt, men vi håper at trusselnivået kan tas ned ganske raskt, sier Askholt.

Andre planlagte arrangementer i distriktet vil foreløpig gå som planlagt.

– Slik vi vurderer situasjonen vil det være forsvarlig å gjennomføre andre arrangementer, som eksempelvis Palmesus. Politiet vil ha tett dialog med de enkelte arrangørene og vi vil fortløpende vurdere trusselbildet og iverksette nødvendige tiltak, sier Askholt.

Media:
Talsperson i denne saken er politimester i Agder politidistrikt, Kjerstin Askholt. Ta kontakt med pressevakt hos stab for kommunikasjon på telefon 48 89 58 07 frem til klokken 16.00 tirsdag ettermiddag.