I går anbefalte politiet at alle Pride-markeringer skulle utsettes siden trusselen mot det skeive miljøet fortsatt var vurdert som ekstraordinær. PST har nå mer informasjon om gjerningspersonen og hans kontaktnett, og situasjonen er mindre uavklart enn for et døgn siden. Informasjonen som har kommet til siden i går gir et tydeligere bilde av hva som er aktuelle mål.

Ifølge PST er symboler for liberale verdier i målbildet. Dette innebærer en utvidelse av målbildet sammenlignet med det vi visste i går. PST fremholder at LHBTQI+ fremdeles inngår i målbildet, men også personer og arrangementer som oppfattes å fornærme islam, religiøse forsamlingssteder og uniformert personell fra politi og forsvar. 

Nasjonal anbefaling om arrangementer opphører
-Med denne endringen som PST nå har varslet, vil vi også justere på tiltakssettingen. Imidlertid opprettholdes inntil videre den midlertidige bevæpningen for alt innsatspersonell i politiet. En nasjonal anbefaling om utsettelse av Pride-arrangementer opphører. Politidistriktene vil selv gjøre risikovurderinger knyttet til enkeltarrangementer og håndtering av store folkeansamlinger basert på det overordnede trusselbildet og lokale forhold, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Råd mot terrorhandlinger