– Vi overvåker situasjonen nøye, og politiets IKT-tjenester har gode systemer for å ivareta den digitale sikkerheten. Hendelsen gås gjennom og overvåkes nøye dersom den skulle utvikle seg videre, sier Lars Aune stabssjef i POD.  

Ansatte i politiet bes om å være ekstra varsomme på linker, og på arbeid via tråløst nett og telefon.