Kabelbrudd
Kabelen bærer preg av å være kuttet etter at den er revet løs.

- Etterforskningen viser at kabelen mest sannsynlig er revet bort av et fiskefartøy, som deretter har kappet kabelen. Det har ikke vært mulig å bevise fartøy som har forårsaket hendelsen eller om selve kabelbruddet har skjedd uaktsomt eller med forsett, og straffesaken er derfor henlagt, sier politiadvokat Ronny Jørgensen i Troms politidistrikt.

Selve kabelbruddet antas å ha skjedd i april i fjor, men det var først etter inspeksjon med fjernstyrt undervannsfarkost (ROV) i september at det ble avdekket at kabelen var revet bort, og saken ble politianmeldt i oktober.

I slutten av november ble store deler av den savnede kabelen funnet av forskningsskipet G.O. Sars. Kabelen samler informasjon fra en rekke

observasjonsplattformer på havbunnen utenfor Lofoten, og forsyner samtidig undervannsplattformene med strøm fra land.

Politiet har etterforsket saken for å finne ut om det ligger en kriminell handling bak kabelbruddet. Etterforskningen har bestått i blant annet informasjon fra ansatte ved Havforskningsinstituttet, gjennomgang av fartøydata i det aktuelle området og tidsrommet, tekniske undersøkelser av den avrevne kabelen, funn av isolasjonsmateriale i strandsonen som sannsynligvis stammer fra kabelen, og avhør av mannskap på en russisk tråler som var i det aktuelle området da kabelbruddet ble registrert.

I området har det over lang tid foregått fiskeriaktivitet, og aktiviteten er lovlig i henhold til fiskerilovgivningen.

Etterforskningen av utfall på en av fiberkablene mellom fastlandet og Svalbard fra januar i år ble henlagt på grunn av mangel på bevis i mars.

Politiet har sett på mulige sammenhenger mellom de to sakene, uten at det forandrer utfallet i noen av dem.