– Min intensjon er at politiet i Agder skal strekke seg langt for at godt planlagte arrangementer kan bli gjennomført. Men det er viktig for meg å understreke at sikkerhet, liv og helse har førsteprioritet, og at det må ligge en grundig risikovurdering til grunn i hvert enkelt arrangement for at politiet skal anbefale at arrangementene kan gjennomføres, så lenge trusselnivået er høyt, sier politimester i Agder politidistrikt, Kjerstin Askholt.

Torsdag formiddag gjennomførte politimesteren et møte med operativ stab i politidistriktet. Her ble det blant annet besluttet å etablere en vurderingsgruppe som fortløpende skal vurdere sikkerheten rundt Pride-arrangementer, støttemarkeringer og andre større og mindre arrangementer som er planlagt i Agder i sommer.

– Det er ingenting politiet heller vil enn å legge til rette for at ytringsfriheten, demonstrasjonsfriheten og forsamlingsfriheten blir ivaretatt. Men dersom politiet skal være i stand til å vurdere sikkerheten i den trusselsituasjonen som landet nå befinner seg i, så må vi ha tid til å risikovurdere og planlegge arrangementene sammen med arrangører og eventuelt kommuner. Det vil i praksis si at arrangementer som er nært forestående og som politiet ikke har vært med å planlegge eller risikovurdert, vil vi anbefale at blir utsatt inntil nødvendige forberedelser er gjennomført, sier Askholt.

Hun minner om at terrortrusselnivået i Norge fortsatt er høyt, til tross for at PST i går justerte ned fra fem til fire på terrortrusselskalaen. Ved fastsettelse av terrortrusselnivå fire vurderer PST at flere aktører har evne og vilje til å gjennomføre terror i Norge. PST har også offentliggjort informasjon som sier at det har blitt en utvidelse av målbildet.

PST fremholder at LHBTQI+ fremdeles inngår i målbildet, men også personer og arrangementer som oppfattes å fornærme islam og religiøse forsamlingssteder. Det samme gjelder uniformert personell fra politi og forsvar.

– Politidistriktene har nå fått ansvaret for å vurdere sikkerheten på ulike lokale arrangement fremover. Trusselnivået er ikke lenger kategorisert som ekstraordinært, men faren for følgehandlinger eller inspirerte angrep gjør at politiet må være godt forberedt. Å trygge befolkningen er politiets viktigste oppgave, sier Askholt.

Hun understreker at innbyggerne i Agder fortsatt bør leve som normalt, men at det vil være mer synlig, uniformert politi som er bevæpnet.

– I den situasjonen vi er i så trenger vi tips og innspill fra innbyggerne. Ikke nøl med å ta kontakt med politiet eller PST om mistenkelige personer, mistenkelig aktivitet eller trusler, avslutter Kjerstin Askholt

Media:
Spørsmål knyttet til denne saken rettes til stab for kommunikasjon som vil sette journalistene i kontakt med aktuell talsperson. Pressevakt kan kontaktes på telefon 488 95 807 eller agder.kommunikasjon@politiet.no