Pressemelding 5.7.22: Siktede ble avhørt i et lengre avhør i går. Han samarbeider med politiet og har redegjort for hendelsesforløpet slik han ser det.

- Han erkjenner å ha begått selve drapshandlingen, men forklarer at dette var selvforsvar. Han erkjenner ikke straffskyld, sier politiadvokat Lisa-Mari Ellingsen i Troms politidistrikt.

Siktede ivaretas fortsatt av psykisk helsevern, og hans psykiske helsetilstand og tilregnelighet skal vurderes av sakkyndige. Han ble varetektsfengslet i fire uker etter kjennelse fra Nord-Troms og Senja tingrett søndag.

Politiet etterforsker saken videre med avhør av vitner, gjennomgang av elektroniske spor, kriminaltekniske undersøkelser på åstedet, og avventer obduksjonsrapport for å avdekke hva som har skjedd og eventuelt motiv for handlingen.

- Selv om vi mener å ha et godt bilde av hendelsesforløpet, så gjenstår et møysommelig og tidkrevende arbeid for å få alle detaljer på plass. Om det er mulig å komme fram til et motiv for handlingen er blant temaene vi ser på, sier Ellingsen.

--

Pressemelding 2.7.22: Politiet mottok melding om hendelsen 1.7.22 kl. 21.17 fra vitner i nærheten av åstedet. Politiet var på stedet etter 8 minutter. En 62 år gammel mann ble funnet hardt skadd utenfor egen bopel. Det ble gitt livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde og han ble erklært død på stedet av lege.

Politiet fikk raskt kontroll på gjerningspersonen og pågripelsen foregikk uten dramatikk utenfor bopel. Siktede er en mann på 26 år, og sønn av avdøde. Han er siktet for drap jf. straffeloven § 275, og han vil bli fremstilt for varetektsfengsling søndag. Politiet kjenner til siktede fra tidligere.

Det er planlagt avhør av siktede i løpet av dagen.

Det er oppnevnt sakkyndige for å avklare siktedes psykiske helsetilstand. Siktede ivaretas av psykisk helsevern.

Etterforskningen søker å avdekke hva som har skjedd og eventuelt motiv for handlingen. Det er bl. a gjennomført en rekke vitneavhør, og politiet innhenter nødvendige elektroniske spor. Det gjennomføres kriminaltekniske undersøkelser på stedet og dette arbeidet vil pågå en tid fremover. Politiet har tatt beslag i en kniv som antas å være benyttet under handlingen. Politiet mener å ha et godt bilde av hendelsesforløpet.

Pårørende er varslet. 

Politiet ønsker å komme i kontakt med to unge kvinner som skal være observert i Thorshaugveien i tidsrommet 1. juli kl. 2105. Opplysninger kan inngis til tipstelefon 47799182.