Politidirektoratet har bedt alle politidistrikt om å opprette dialog med muslimske trossamfunn lokalt. Blant annet basert på dialogen vil politiet vurdere patruljering og tiltsedeværelse ved moskeer eller andre samlingssteder.

- Politiet har forståelse for at de siste ukers hendelser kan ha skapt utrygghet og frykt, og mener dette er et godt forebyggende tiltak gitt det gjeldende trusselnivået, sier Bjørn Vandvik, avdelingsdirektør i Politidirektoratet.