-Vi er godt i gang med etterforskningen av brannen, og gjennomgår blant annet overvåkningskameraer som har fanget opp brannen og områdene rundt. Gjennomgangen har vist at flere personer var ute i tiden 0500- 0545 og disse personene ønsker vi å snakke med, opplyser etterforskningsleder ved taktisk avsnitt, Haakon Gabrielsen Kvandal i Finnmark politidistrikt.

Spesielt ønsker vi å komme i kontakt med en person som har blitt observert løpende på kaia i nærheten av branntomta rundt klokken 0540, og vi ønsker også å komme i kontakt med personer i bil/annet kjøretøy som er observert på øybrua klokken 0545.  

-Disse personene kan sitte med svært viktig informasjon som kan være til stor hjelp i vår etterforskning. Vi ber dem ta kontakt på tlf 02800.

Politiet ønsker i tillegg å komme i kontakt med personer som har høyoppløselige bilder eller videoer av brannforløpet i tidsrommet 0515 og 0930.

Etterforskningen av brannen har høy prioritet men vi er i en tidlig fase. Vi etterforsker bredt og jobber ut ifra ulike hypoteser. Det er viktig i initialfasen for å kunne ha et bredt og objektivt grunnlag for den videre etterforskningen. Vi har en formening om hvor i bygget brannen startet, men dette har vi ikke fått stadfestet da vi ikke har fått undersøkt branntomta og gjort våre kriminaltekniske undersøkelser ennå. Det skyldes rett og slett at branntomta er for varm og det er fare for at løse gjenstander skal falle ned. Vi vet heller ikke når det lar seg gjøre å få undersøkt tomta, sier Gabrielsen Kvandal.

-Vi avhører nå vitner og innhenter opplysninger over hva som ble lagret i bygget, alt fra brennbare materialer, kjemikalier, det elektriske anlegget og alt som kan bidra til å oppklare hvorfor brannen oppsto.  Det er et stort etterforskningsarbeid.