- De to omkomne skal obduseres både for en formell identifikasjon og for å undersøke eventuell sykdom, rus eller annet som kan være relevant for etterforskningen av hva som har skjedd, sier politiadvokat Bent Arne Strand i Troms politidistrikt.

Det kan ta noe tid før identifisering lar seg gjennomføre, uten at det skaper problemer for resten av etterforskningen. Sikker identifisering vil sannsynligvis være på plass i løpet av noen dager. Politiet jobber videre med samtaler med vitner og pårørende, innhenting av videoovervåking og oppfølging av tekniske undersøkelser på stedet og av bilen.

- Vi ser at det er flere uttalelser blant annet til media og i sosiale medier vedrørende navn, alder og stedstilknytning til de omkomne, men dette kan ikke politiet kommentere før vi har en sikker identitet, og i samråd med de pårørende, sier Strand.

Så langt tyder etterforskningen på at det har vært høy fart i forbindelse med utforkjøringen, og ingen andre trafikanter involvert. Fartsgrensen på stedet er 50 km/t, og det var tørr veibane og dagslys med god sikt på ulykkestidspunktet. Bilen har kommet kjørende sørover på Skattøraveien nordøst på Tromsøya, og har kjørt utfor veien på venstre side like etter en slakk høyresving og kollidert inn i en murbygning.