Oppdatering torsdag 4. august kl 12:00

Øst politidistrikt vil fredag begjære at siktede fengsles i ytterligere fire uker på grunn av fortsatt fare for bevisforspillelse.  Fengslingsmøte finner sted ved Follo og Nordre Østfold tingrett kl. 10.

Siktelsen er endret fra for uaktsomt å ha forvoldt kvinnens død, til forsettlig drap § 275.

Siktede er tidligere ilagt besøksforbud overfor avdøde i en straffesak tilhørende Oslo politidistrikt.

Opplysningene om besøksforbudet og forholdet mellom siktede og avdøde er informasjon som anses relevant for etterforskningen. Av hensyn til den videre etterforskningen ønsker ikke politiet å kommentere dette ytterligere nå.

Det er kommet få tips i saken. Politiet ønsker fortsatt å komme i kontakt med personer som natt til tirsdag 19. juli kjørte, eller var i området mellom Bjørkelangen og Løken i tidsrommet kl. 03.30 - 05.00. Politiet er særlig interessert i tips som omfatter observasjoner av en mørkeblå Suzuki Across, 2022-modell. Tips kan meldes inn via: politiet.no/tips

 

Politiinspektør Lars Reinholdt-Østbye kan siteres. Reinholdt-Østbye er tilgjengelig for media på tlf.  969 46 806 fra kl. 13 – 14

Ta kontakt med pressevakten på tlf. 488 66 885 for å avtale eventuelle TV- intervju.

 

Oppdatering fredag 29. juli kl. 12:00

Politiet har nå fått bekreftet at det er fornærmedes blod som er funnet i veibanen på Rv 115 ved Garsvik i Aurskog-Høland. Vi mener dette da bekrefter politiets teori om at dette er stedet der fornærmede er påført de påviste skadene.

Politiadvokat Guro Holm Hansen kan siteres.

Hansen er tilgjengelig for intervjuer i tidsrommet kl. 12-13. Ta kontakt via pressevakt på tlf. 488 66 885 for å avtale intervju.

 

Oppdatering fredag 22. juli kl. 16:00

Politiet har mottatt kjennelsen fra Eidsivating lagmannsrett, og noterer seg at påtalemyndigheten har fått medhold i sin anke. Siktede kan følgelig holdes i varetekt, som begjært, med bakgrunn i bevisforspillelsesfare i inntil to uker.  Politiet har ingen ytterligere kommentarer til kjennelsen.

Politiet har foreløpig ikke mottatt nye tips fra publikum, men tipsmottaket vil være åpent videre for mottak av informasjon fra personer som måtte ha opplysninger som kan være relevante. 

For øvrig har politiet ikke ytterligere informasjon i saken, men vil komme tilbake når det blir aktuelt.

--------------------------------------------

På grunn av ferieavvikling, vil politiadvokat Guro Holm Hansen være påtaleansvarlig i saken fra mandag av.

 

Oppdatering fredag 22. juli kl. 10:20

I forbindelse med at en kvinne ble funnet død i en bil Askim tirsdag, ønsker politiet å komme i kontakt med personer som kan tenkes å ha opplysninger i saken.

Politiet gjennomførte tekniske undersøkelser i et område på Rv 115 ved Garsvik i Aurskog-Høland torsdag kveld. Politiet holder det for mulig at dette kan være området hvor kvinnen er blitt påført betydelige skader. Blant annet viser forprøver funn av blod i veibanen, og dette er sendt inn for videre analyser.

Politiet ønsker derfor å komme i kontakt med personer som natt til tirsdag 19. juli kjørte, eller var i området mellom Bjørkelangen og Løken i tidsrommet kl 03.30 - 05.00. Politiet er særlig interessert i tips som omfatter observasjoner av en mørkeblå Suzuki Across, 2022-modell.

- Dersom du var i området i aktuelle tidsperiode, eller har andre opplysninger du mener er relevant for politiet i denne saken, ta kontakt på tipstelefon 64 99 40 60 eller på politiet.no/tips, oppfordrer politiadvokat Friestad.

Når det gjelder tingrettens kjennelse vedrørende varetekt, er denne anket til Eidsivating lagmannsrett. Politiet er ikke kjent med når anken blir behandlet.

Siktede er avhørt og opplyser at han var kjæreste med avdøde. Vi er fremdeles i en tidlig fase av etterforskningen, og arbeider videre med å få klarhet i hendelsesforløpet. Av hensyn til etterforskningen kan vi ikke gi ytterligere informasjon om saken per nå.

 

Oppdatering onsdag 20. juli kl. 18:20

Follo og Nordre Østfold tingrett har ikke tatt politiets begjæring om varetektsfengsling av siktede til følge i det retten ikke har funnet at mistankekravet er oppfylt.

- Politiet har imidlertid meddelt tingretten at kjennelsen vil bli anket og tingretten har besluttet at påtalemyndighetens anke gis oppsettende virkning. Dette innebærer at siktede følgelig vil bli holdt videre i varetekt frem til lagmannsretten har truffet en avgjørelse, opplyser politiadvokat Ole Friestad.

Politiet har ingen ytterligere kommentarer til dette før anken er behandlet i lagmannsretten. Når dette vil skje er ennå ikke avklart.

 

Oppdatering tirsdag 19. juli kl. 14:50

Advokat Marianne Darre-Næss er oppnevnt som forsvarer for siktede. Pårørende er varslet.

Politiet har ingen ytterligere oppdatering om hendelsen i dag. Saken oppdateres når vi har ny infomasjon å meddele.

 

Oppdatering tirsdag 19. juli kl. 10:35

Det ble igangsatt livreddende førstehjelp, men kvinnen ble erklært død av helsepersonell på stedet.

Det er igangsatt kriminalteknisk og taktiske etterforskning, for å forsøke å avklare de nærmere omstendigheter omkring hendelsesforløpet.

Fører av bilen er siktet for uaktsomt å ha forvoldt kvinnens død. Det er en relasjon mellom fører og avdøde.

Politiet har foreløpig ikke nærmere opplysninger om hendelsesforløpet, men politiets siktelse bygger på at det har oppstått et sammenstøt.

Politiet undersøker nå stedet og den aktuelle bilen.

Siktede vil bli forsøkt avhørt i løpet av dagen.

Politiadvokat Ole Friestad kan sitereres på punktene over.