PST vurderer terrortrusselen i Norge som «høy». Det betyr at flere aktører har evne og vilje til å gjennomføre terrorhandlinger i Norge. Politiet er i tett dialog med PST, og vurderer fortløpende hvilke tiltak som er nødvendige.

- Med bakgrunn i det gjeldende trusselbildet, har vi med samtykke fra Justis- og beredskapsdepartementet besluttet at politiet fortsatt skal være bevæpnet, sier fungerende politidirektør Håkon Skulstad.