Forholdet har trolig skjedd i en leilighet i nærheten av Ibsenhuset. Fornærmede døde senere av skadene han var påført. Tre personer er siktet i saken og er varetektsfengslet.

Ut fra videoovervåkning på stedet ser politiet flere personer går forbi stedet der fornærmede ble funnet. Flere biler kjører i området, blant annet ser man av videoopptak en bil som stopper opp og at fører går ut av bilen. Vedkommende ser seg om like ved der fornærmede ligger, for deretter å reise av gårde.

Det er av betydning for politiets etterforskning å få identifisert disse personene. Politiet oppfordrer personer som har befunnet seg i området nær Lundegata 21 og Lundeparken ved Ibsenhuset  i Skien i perioden 1240 – 1300 lørdag 16. juli om å melde seg for politiet.
Tips mottas på telefon 476 96 200.