Påtroppende visepolitimester i Trøndelag Elisabeth Rise

Rise er utdannet politi og har i tillegg en Master i risikostyring og sikkerhetsledelse fra Universitet i Stavanger. Hun har over 20 års erfaring fra justissektoren, og de siste seks årene har hun jobbet som seksjonssjef for henholdsvis Plan og sikkerhetsseksjonen og Politioperativ seksjon i Politidirektoratet. Hun har også erfaring fra Krisestøtteenheten, samt politiavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet, og fungerte i en periode i sistnevnte som avdelingsdirektør.

- Jeg er ydmyk for det ansvaret som kommer med utnevnelsen, og vil gjøre mitt beste for å bidra til at politiet i distriktet kan levere så gode polititjenester som mulig til innbyggerne. Jeg gleder meg til å ta fatt på utfordringen, og til å bli enda bedre kjent med medarbeiderne i Trøndelag. Jeg ser frem mot å kunne bidra inn i arbeidet de står i, og til å komme enda tettere på politiarbeidet der ute, kommenterer påtroppende visepolitimester Elisabeth Rise.

Politimester Nils Kristian Moe og politidirektør Benedicte Bjørnland er svært fornøyd med utnevnelsen av Elisabeth Rise.

-Elisabeth har med seg bred erfaring og kunnskap fra blant annet Politidirektoratet og Justis- og beredskapsdepartementet, som vi har god bruk for i politidistriktet. Jeg ser på henne som veldig kompetent og dyktig. Dette gleder jeg meg til, sier Nils Kristian Moe. 

-Jeg er svært glad for at Elisabeth Rise er utnevnt til stillingen som visepolitimester i Trøndelag politidistrikt. Hun har mye spennende og relevant erfaring som hun tar med seg inn i denne nye rollen. Hun er en kunnskapsrik, fremoverlent og dyktig leder, som jeg er sikker på at har mye bra å tilføre distriktet, kommenterer politidirektør Benedicte Bjørnland.