Kari Karlsen Aas ta over som påtalefaglig etterforskningsleder i saken etter Gjermund Hanssen.  Aas har vært ansatt som politiadvokat i Øst politidistrikt siden 2015. Hun har hatt ansvaret for flere alvorlige saker, både svært komplekse og med forgreininger til utlandet, senest en større sak innenfor organisert kriminalitet og med europeisk samarbeid.

Med seg har hun politiadvokat Marie Falchenberg, og Guro Holm Hansen som også vil bistå inn i saken. Sistnevnte har fulgt Lørenskogsaken tett gjennom flere perioder i de snart fire årene etterforskningen har pågått. Falchenberg har tidligere blant annet vært dommerfullmektig ved Oslo Tingrett og utreder for Norges Høyesterett.

Kristian Krohn og Trond Andre Solvang tar over som politifaglig etterforskningsledere i saken. Begge har lang og bred erfaring innen etterforskningsfaget, og har tidligere ledet flere alvorlige og komplekse saker, deriblant drapssaker. De er ansatt ved avsnitt grov vold og drap i Lillestrøm.

- Det er viktig for meg å understreke at de strukturelle endringer vi nå gjør i forbindelse med prioritering og ressurssetting av den videre etterforskningen av Lørenskogsaken, ikke er en nedskalering. Saken etterforskes fremdeles aktivt og dette teamet vil sikre god framdrift i saken, sier Schøyen. – Det vil bli en periode med overlapping frem til det nye teamet overtar ansvaret for saken. Inntil videre er Gjermund Hanssen fortsatt påtaleansvarlig, sier hun.