Oppdatering klokken 09.20 mandag 15.august

Fører av lastebilen er reddet ut ved hjelp av luftambulsen. Det er ingenting som tyder på at flere personer er involvert.

E6 er stengt og vil trolig bli stengt i lengre tid. Omkjøring er skiltet.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Politiet mottok kl.07:34 melding om at Tretten bru over Lågen i Øyer kommune har kollapset. En lastebil og en personbil skal være berørt. Det er per nå uvisst hvor mange personer som er berørt av ulykken. Fører av personbil er tatt hånd om av helsevesenet.

Brua går fra E6 og over til fylkesvei 254.
Situasjonen er uoversiktlig. Det jobbes nå med å sikre lastebilen.
Politiet er på stedet og jobber med å få oversikt over mange personer som er involvert. Alt tilgjengelig redningspersonell er tilkalt til stedet.
Det bes om at vitner til ulykken tar kontakt med politiet, enten til politiet på stedet eller på telefon 02800.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Til redaksjonene:

 Terje Krogstad, leder Geografisk driftsenhet midt, Innlandet politidistrikt er tilgjengelig for media på telefon 488 86 787.