Tor Håvard Bentzen er tilsatt som leder i Lofoten og Vesterålen
Tor Håvard Bentzen

- Vi er svært glade for at Bentzen har takket ja til stillingen. Bentzen har bred og relevant erfaring som både ansatte i politiet og innbyggerne i Lofoten og Vesterålen vil dra stor nytte av, sier visepolitimester Arne Hammer.

Bentzen vil ha kontorsted på Sortland. Det pågår nå avklaringer for når Bentzen starter i stillingen. Ketil Finstad-Steira vil fungere som GDE-leder inntil Bentzen tiltrer. Bjørn Følstad Larsen fungerer som tjenesteenhetsleder Vesterålen og politistasjonssjef på Sortland.