Kokainbeslag
Kokainbeslag
FotoPolitiet

Historisk store beslag av cannabis

Til tross for nedgang i antall saker, er det beslaglagt store mengder narkotika.

– Spesielt gjelder det cannabis der de beslaglagte mengdene er blant de største noen gang, sier Kari Frey Solvik, leder av Seksjon for narkotikaanalyse.

I første halvår i år er det beslaglagt 3 427 kg hasj, marihuana og cannabisplanter fordelt på   3 507 beslag.

– Totalt antall cannabisbeslag er 24 prosent lavere enn i 2021, men det er beslaglagt vesentlig større mengder av både hasj og marihuana, sier Solvik

Kokainbeslagene øker

Det er en reduksjon i antall beslag for de fleste narkotiske stoffene. For kokain er det derimot en økning i antall beslag.

– Gjennom de siste årene har kokainbeslagene utgjort en stadig større andel av alle narkotikabeslag. I 2022 er andelen åtte prosent mot seks prosent året før. Det beslaglagte kvantumet er også betydelig større enn det som har vært typisk det siste tiåret, sier Solvik.

Både det globale og det europeiske markedet for kokain er økende melder Det europeiske overvåkingssenteret for narkotika og narkotikamisbruk (EMCDDA).

Nedgangen i antall beslag fortsetter

Første halvår 2022 ble det registrert 7 911 narkotikasaker. Det har vært en nedadgående trend i antall beslag siden 2015. Sammenlignet med første halvår i fjor er det ca. 15 % færre saker i 2022.

– Antall narkotikasaker som sendes inn til oss er det laveste siden årtusenskiftet. Kripos vurderer ikke årsakssammenhengene bak nedgangen, men ser på mengder, styrkegrad og typer stoff. Vi sitter ikke på det totale bildet for årsaker til beslagsutviklingen, sier Solvik.

Narkotikastatistikk 1. halvår 2022