Justis- og beredskapsminister sammen med styringsgruppen i Samvirkesenter Nord
Justis- og beredskapsminister sammen med styringsgruppen i Samvirkesenter Nord. Fra venstre Heidi Kløkstad, politimester i Nordland, Emilie Enger Mehl, justis- og beredskapsminister, Per Gunnar Pedersen, brannsjef Salten brann, Gustav Kaald-Olsen, distriktssjef Sivilforsvaret, Ronny Langfjord, prosjektleder Samvirkesenter Nord, Tonje Hansen, fagdirektør Nordlandssykehuset, Arne Brinchmann, seniorrådgiver Nord Universitet og Monica A. Iveland assisterende Statsforvalter, Statsforvalteren i Nordland (Nordland fylkeskommune var ikke tilstede da bilde ble tatt)

Samvirkesenter Nord ønsker å videreutvikle beredskapsarbeidet i Bodø som allerede er etablert på Albertmyra. Tidspunktet er riktig da både politiet som den største aktøren har behov for nytt politihus, samt at sivilforsvaret og ambulansetjenesten, ved prehospital klinikk i Nordlandssykehuset, har behov for nye lokaler.

- Dette er veldig gode nyheter for politiet i Nordland, men også for hele beredskapsfamilien. Og vi gleder oss til å nå kunne ta prosessen et steg videre.  Når departementet åpner for at vi kan etablere politihus på Albertmyra så blir det også mulig å realisere målet om å samle flere beredskapsaktører under samme tak – i Samvirkesenter Nord, forteller politimester Heidi Kløkstad.

Morgendagens beredskap

I dag er de tre nødmeldesentralene fra brann, helse og politiet allerede samlet på Albertmyra. I tillegg har politiet sin fellesoperative enhet (FOT) lokalisert der, samt at Salten brann har sine lokaler der.

- Bodø kommune har vært en sentral og avgjørende brikke for at beredskapssamarbeidet er kommet så langt som det er i Bodø og Nordland, forteller politimester Kløkstad.

Et annet viktig element i arbeidet med å videreutvikle beredskapsarbeidet i Nordland er samarbeidet med Nord universitet.

- For alle involverte beredskapsaktørene er det viktig at kvalitet og innovasjon i utviklingen skjer i samarbeid med sentrale partnere innen undervisning- og forskningsmiljøer. Vi er derfor veldig glad for å ha alle gode beredskapskrefter sammen med oss i dette arbeidet, sier Kløkstad.

Veien videre

Politihuset i Bodø som i dag er lokalisert på Snippen i Bodø har i flere år vært for lite, og det er besluttet at det må etableres et nytt politihus da nåværende leiekontrakter utløper. Det er politiets fellestjenester (PFT) som har prosjektledelsen for inngåelse av ny leiekontrakt for Samvirkesenter Nord som det nye politihuset blir en del av. Nå som fullmakten til at politihuset kan lokaliseres på Albertmyra foreligger, vil neste steg være å etablere et godt samarbeidsprosjekt med partene og forberede anskaffelsen.