-Vi hadde fått informasjon om at det kunne være en svakhet mellom antenne og chip i kortet, som gjør at chipen ikke kan leses av. Etter testing sier Thales i dag at de ikke har oversikt ennå om dette berører hele partiet som skulle til Norge, eller kun en mindre del. Derfor velger Politidirektoratet nå å vente på et nytt parti, slik at vi skal være trygge på at folk får et helt sikkert identitetsdokument og ikke kommer i en vanskelig situasjon når de bruker kortet, sier avdelingsdirektør Bjørn Vandvik.

Leverandøren melder at det vil ta fem uker før de vil klare å få produsert opp nye nasjonale ID-kort. Dette problemet kommer etter måneder med produksjonsutfordringer og etterslep på pass.

-Dette er alvorlig og det har vi kommunisert tydelig til Thales og vil bli fulgt opp videre. Vi er opptatt av at personer som har et umiddelbart behov skal sikres et nasjonalt ID-kort raskt, dersom de kan dokumentere det. Ellers vil man få tilbud om et nødpass etter gjeldende kriterier, sier Vandvik.

Personer som skal hente ut medisiner, trenger tilgang til nødvendige tjenester som NAV, e-ID, banker og lignende, legitimere seg overfor arbeidsgiver, ha oppkjøring, eksamen eller andre tungtveiende grunner vil få et nasjonalt ID-kort innen en uke pluss postgang.

-Det er svært leit at denne feilen har oppstått og vi vil beklage dette overfor innbyggerne, sier Vandvik.

Spørsmål knyttet til feilen som har oppstått bør rettes til Thales.

  • Pass
  • ID-kort