– Vi tar dette på største alvor og har igangsatt flere tiltak, sier stabsdirektør i Politidirektoratet, Ane Roald. Hun forteller at forsinkelsene blant annet skyldes en sterk økning i antallet innsynskrav. I tillegg har direktoratet byttet saks- og arkivsystem og det har vært utfordrende å sikre brukerstøtte og brukeropplæring gjennom en lang pandemi.

I tilsynssrapporten trekker Arkivverket også fram brudd med reglement på grunn av måten sak-/arkivsystemet er satt opp på.

Roald forteller at et felles arkiv blant annet handler om personvern, informasjonssikkerhet, effektive arbeidsprosesser internt i politiet og mellom organ i politiet, samt hvordan direktoratet rapporterer til Justisdepartementet og mulighetene for å digitalisere arbeidsprosesser likt overalt i politi-Norge.

Politidirektoratet har nå gått i dialog med leverandør av systemet for å undersøke mulige løsninger i lys av påleggene som Arkivverket har varslet.

 

Tiltak

Når det gjelder selve saksbehandlingen er det igangsatt tiltak knyttet til opplæring og organisering for å sikre riktig og hurtig saksbehandling.  

– Vi har styrket bemanningen i arkivtjenesten, og vurderer å styrke ytterligere nå fremover. I tillegg ser vi på om det er nødvendig å strukturere om på tjenesten. Vi går nå i dialog med Arkivverket for å vurdere hvordan de enkelte funnene skal sees på, sier Ane Roald.

Arkivverket har gitt Politidirektoratet en frist på mellom 6 og 12 måneder for å lukke avvikene.