Å dele er å delta
FotoTry

Med undervisningsopplegget «DELE=DELTA» er målet å gi ungdom kunnskap til å ta gode valg.

Voldsvideoer deles i sosiale medier 

Samtidig som volden øker, deles bilder og videoer av den i sosiale medier. Spesielt blant barn og unge i alderen 13-18 år er ulovlig deling av voldsvideoer et økende problem. 

– De siste årene har alle politidistriktene sett en økning av rivaliserende og voldelige konflikter mellom ungdomsgjenger. Volden er grovere enn før, kommer i nye former, og skjer over hele landet, sier sjefen for Kripos, Kristin Kvigne.

En undersøkelse fra Medietilsynet viser at tre av ti 13-18-åringer har sett innhold eller diskusjoner om planlegging av slåsskamper eller slåsskamper på nett.

Voldsvideoer florerer på TikTok, Snapchat, Instagram og Facebook. Delingen gjør at konflikten både foreviges og forsterkes, og den kan utløse nye voldshandlinger.  

Undervisningsopplegg skal gi ungdom kunnskap

Politiet jobber målrettet mot barne-, ungdoms- og gjengkriminalitet i tråd med politiets strategi om trygghet i digitale rom.

– «DELE=DELTA» er et nytt undervisningsopplegg for alle som jobber med barn og unge. Opplegget skal gjøre at ungdom i hele Norge får økt bevissthet og kunnskap om vold og voldsvideoer. Målet er å forebygge deling av voldsvideoer på sosiale medier og å senke terskelen for å si ifra om ubehagelige hendelser man blir utsatt for, sier Kvigne.

Nytt lovverk gjør deling straffbart

Mange ungdommer kjenner ikke lovverket på dette feltet. De fleste skjønner at det er dårlig gjort å filme og videresende voldsvideoer, men vet ikke at det er straffbart. 

I juni 2021 kom det en lovendring for å sikre at all deling av krenkende bilder er straffbart i Straffeloven  § 267 a Deling av krenkende bilder og § 267 b Grov deling av krenkende bilder. Deling av voldsvideoer kan gi bøter eller fengsel inntil to år, avhengig av alvorlighetsgrad.

– Politiet ønsker å stanse økningen av voldsvideoer, men det vi klarer det ikke alene. Jeg håper at mange lærere og andre voksne som jobber med barn tar i bruk undervisningsopplegget, avslutter Kvigne.

DELE=DELTA-logo