- Politiet er tilstede med uniformert og sivilt mannskap for å sikre gjennomføring av arrangementet. Vi setter inn de ressurser og tiltak vi anser nødvendige for å trygge deltakere og andre som ønsker å være tilstede, sier stabssjef Harald Nilssen.

Det er forventet at det vil være mange mennesker i Oslo sentrum, noe politiet tar høyde for i sine vurderinger og tiltak. Politiet har etter hendelsen 25. juni satt inn mange trygghetsskapende patruljer. Det vil gjennom hele helgen være mye synlig politi i bybildet. Politiet gjør det vi kan for å trygge gjennomføringen av arrangementet, og har rask respons om noe skulle oppstå.

I forbindelse med flere arrangement i Oslo sentrum denne dagen vil det bli iverksatt en rekke trafikkregulerende tiltak, det betyr mindre fremkommelighet for kjøretøy. Vi oppfordrer til å reise kollektivt eller til fots. Politiet minner om at det er flyforbuds-sone i Oslo sentrum, dette gjelder også bruk av droner.