Dette er en årlig øvelse, og lokasjonen blir avgjort året før.

Øvelsen vil finne sted ved bedriften GE Healthcare og områdene rundt, og vare fra omtrent klokken 09.00 til klokken 13.00.

– Innbyggerne i området og områdene rundt vil i denne perioden oppleve mange kjøretøy fra nødetatene som er på utrykning, samt mange synlige mannskaper fra nødetatene. Disse er en del av øvelsen, og dette er ikke reelle utrykninger eller en virkelig hendelse, sier beredskapsplanlegger i Agder politidistrikt, Kolbjørn Vollan.

Hensikten med øvelsen er å samvirke på et skadested, og bakteppet er en meget alvorlig hendelse.

– Vi oppkonstruerer et scenario får å få øvd alle parter samtidig, da dette er det som gir best mulig effekt. Øvelsens scenario er industribrann i sentrumsnært miljø, med påfølgende komplikasjoner, sier Vollan.

Deltakende etater:

 • GE Healthcare (bedriften)
 • Statsforvalteren i Agder
 • Lindesnes kommune og Legevakt
 • HRS
 • Agder Politidistrikt med alle støttefunksjoner
 • 110, 112 og 113 sentralene
 • Brann SØR IKS
 • PPTS og luftambulansen
 • Sivilforsvaret (AASFD og VASFD)
 • FORF
 • Heimevernet (observatør)