Ansatte i kontrollinjene og vedtakslinjen i Øst politidistrikt har virkelig stått på for å hjelpe publikum på tross av kapasitet- og leveringsutfordringer på dokumenter hos passprodusenten.

- Det har vært en fantastisk innsats fra ansatte i kontroll- og vedtakslinjen, sier seksjonsleder Heidi Vinsrud ved Forvaltningsseksjonen i Felles enhet for utlending og forvaltning (FUF) i Øst politidistrikt. Det hadde ikke vært mulig å få til dette resultatet uten den ekstra innsatsen de ansatte bidratt til i en svært krevende situasjon for publikum.  

Kapasitet

Politiet har siden 2021 iverksatt mange tiltak for å øke antall bookingtimer og møte etterslepet på pass og nasjonalt ID-kort fra pandemien.

- Vi hadde god kapasitet i hele 2021 og publikum fikk sms fra politiet om oppfordring å booke time allerede i 2021 for å unngå kø i 2022. Mange møtte opp i 2021, men det var dessverre mange som likevel ventet til 2022 med å booke time, opplyser Vinsrud.

Nå har igjen politidistriktet god kapasitet på antall bookingtimer.

- Vi håper publikum booker time hos oss i denne perioden vi nå er inne i, sier Vinsrud.

Størst i landet

Øst politidistrikt er nå det største politidistriktet på utstedelser av pass og nasjonale ID-kort i landet.

- Vi har også en lokal og nasjonal vedtakslinje som består av 14 jurister, en fag- og opplæringsansvarlig forvaltning, fire sivile og en avsnittsleder, opplyser Vinsrud.  

Avsnitt for lokal og nasjonal vedtakslinje har fagansvaret (og vedtaksmyndighet i visse sakstyper) for pass og nasjonale ID-kort og skal gi øvrige politidistrikter, Sysselmesteren på Svalbard og alle norske utenriksstasjoner veiledning og bistand i saker om pass og nasjonale ID-kort.

Iverksatte tiltak

Øst politidistrikt har i samarbeid med Politidirektoratet (POD) iverksatt flere konkrete tiltak for å redusere etterslepet på pass og ID.

- Det er tilsatt flere titalls midlertidige ansatte på våre passlokasjoner i Lillestrøm, Ski og Grålum i tillegg til styrking av Grensekontrollseksjonen vedrørende nødpass og leveringstjenester på Gardermoen, sier Vinsrud.

Åpningstidene ble vesentlig utvidet med timer både kveld og helg, og telefontiden ble også økt.

- Vi hadde ansatte på jobb fra kl 0800 – 2300 hver ukedag samt på dagtid lørdag og søndag i høysesongen, opplyser Vinsrud.

Fortsatt åpent på kveld og i helgene

Nye timer for 180 dager frem i tid er lagt ut. I tillegg er de midlertidige ressursene forlenget og nye rekrutteringer er iverksatt.

- Vi har fortsatt åpent på kvelder og i helger og POD ønsker fortsatt et høyt trykk på antall bookingtimer i landet, avslutter Heidi Vinsrud i Øst politidistrikt.