eksempel

Kripos har de siste dagene fått en rekke tips om at det sendes ut e-poster der noen utgir seg for å være Kripos eller andre i politiet. Ifølge e-posten skal mottakeren ha lastet ned overgrepsmateriale fra internett, og får 72 timer på å svare til en e-postadresse som ikke går til politiet.

E-posten er et svindelforsøk, og bør slettes uten videre oppfølging.

Det er flere tegn på at denne e-posten ikke er reell, som dårlig språk og en e-postadresse som ikke er politiets. I tillegg ville aldri politiet orientert noen om et mulig lovbrudd av denne typen på e-post, eller bedt om sensitiv informasjon på denne måten.

Vi har likevel forståelse for at det kan virke skremmende å motta en slik e-post, og ser derfor behovet for å gå ut med en advarsel, slik at det ikke skulle være tvil om at dette er svindelforsøk, og ikke en reell henvendelse fra politiet.