Kathrine Stein

Kathrine Stein utnevnes til visepolitimester i Sør-Øst politidistrikt. Hun kommer fra stillingen som leder for PST i Sør-Øst politidistrikt, og har vært i politiet siden 2012. Før det var hun avdelingsdirektør i Skatt sør.

Hun har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo, i tillegg til etterutdanning og kurs innen ledelse.

-Politiet er et fantastisk sted å jobbe, og Sør-Øst er et godt sted å være. Jeg gleder meg til jobbe sammen med alle de flinke folka i distriktet, sier påtroppende visepolitimester Kathrine Stein.

-Kathrine Stein er rask og strategisk. Hun har bidratt inn i ledergruppa med både kunnskap, og et annet blikk på de utfordringene vi står ovenfor, og hun ser muligheter i prosesser der andre ser praktiske utfordringer, sier politimester Ole B. Sæverud i Sør-Øst politidistrikt.

Bjarte Espe

Bjarte Espe utnevnes til visepolitimester i Innlandet politidistrikt. Han kommer fra stillingen som leder for Felles enhet for etterretning og etterforskning i Innlandet, og har over 25 års erfaring fra etaten, blant annet fra ulike politidistrikt, PST og Kripos.

I tillegg til sin utdannelse fra Politihøgskolen har Espe en Master i offentlig ledelse og styring fra Høgskolen i Innlandet.

-Jeg er veldig glad for å bli gitt denne tilliten, og ser frem til å kunne lede utviklingen av Innlandet politidistrikt sammen med svært kompetente og engasjerte kolleger. Jeg ser også frem til å kunne komme enda tettere på politiarbeidet som gjøres ute i distriktet og skal bidra til at vi kan levere så gode polititjenester som mulig, sier Bjarte Espe, påtroppende visepolitimester i Innlandet politidistrikt.

Bjarte Espe har bred og lang erfaring fra politiet. Jeg opplever han som innovativ, endringsorientert, pådriver for digitalisering og opptatt av helhet, i tillegg er han analytisk samtidig som han er praktisk orientert. Jeg opplever han som god på samarbeid og dyktig i sitt samarbeid med medarbeidere. Jeg gleder meg til å få Bjarte på plass som ny visepolitimester fra nyttår, sier Johan Brekke, politimester i Innlandet politidistrikt.

Gøril Våland

Gøril Våland har vært visepolitimester i Sør-Vest siden 2016, og tar med dette fatt på en ny åremålsperiode som visepolitimester i samme distrikt. Hun har over 20 års erfaring fra ulike stillinger i politiet, blant annet som politiadvokat, politiinspektør og visepolitimester i Rogaland politidistrikt.

Hun har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo, og har i tillegg gjennomført Forsvarets sjefskurs samt lederutdanning ved Politihøgskolen.

-Jeg er glad for tilliten og ser fram til å ta fatt på en ny åremålsperiode. Politiet må være i kontinuerlig utvikling for å møte samfunnets forventninger og kunne tilby best mulig tjenester til innbyggerne våre, og jeg er veldig motivert for å fortsette dette arbeidet sammen med alle de dyktige kollegaene i Sør-Vest, sier Gøril Våland, visepolitimester i Sør-Vest.  

-Jeg vil gratulere Gøril Våland med utnevnelsen. Jeg har hatt gleden av å samarbeide nært med henne gjennom mange år og ser fram til fortsettelsen. Gøril er en erfaren toppleder som brenner for samfunnsoppdraget vårt. Hun er en engasjert og inspirerende leder som alltid jobber for utvikling. Hun har et stort hjerte for både oss andre og samfunnet vi er her for, sier politimester Hans Vik i Sør-Vest politidistrikt.

Trond Eirik Nilsen

Nilsen har over 25 års erfaring fra ulike stillinger i etaten, og har vært visepolitimester i Finnmark siden 2016.

I tillegg til utdannelse fra Politihøgskolen har Nilsen også en master i ledelse, samt Sjefskurset ved Forsvarets høgskole.

-Jeg er takknemlig for å ha fått fornyet tillit til å fortsette med det jeg brenner for. Det er en givende og til tider krevende jobb. Jeg er glad for å kunne fortsette jobben til beste for oss som bor i Finnmark, sier visepolitimester Trond Eirik Nilsen.

-Trond Eirik Nilsen er en solid og dyktig leder, som kjenner Finnmark, er fra Finnmark og har et engasjement for å utvikle polititjenestene til beste for finnmarkingene. Jeg er svært glad for å ha han med i denne viktige jobben, sier Ellen Katrine Hætta, politimester i Finnmark politidistrikt.