I tidsrommet mellom kl. 05:00 og de tidlige morgentimer natt til lørdag skal en kvinne ha blitt overfalt av en gruppe på flere personer i parken, og utsatt for vold. Personene skal blant annet ha vært ikledt joggebukser, caps og engangsmunnbind. Ut i fra beskrivelser politiet har fått antas personene å være etnisk norske.

Politiet vet at fornærmede har vært på Circle K i Vangsvegen og at hun reiste derfra rundt kl. 05:00, hvoretter hun formentlig gikk forbi Scandic Hotell Hamar og inn i parken. Fornærmede skal muligens ha hatt en sykkel i tiden forut for hendelsen.

Politiet har gjort undersøkelser på stedet, og jobber videre med å få oversikt over hva som har skjedd.  

Politiet ber om at vitner som kan ha gjort observasjoner, tar kontakt på telefon 02800. Politiet ber videre om at personer/næringsdrivende som har kameraovervåkning i områdene rundt Hamar park melder ifra til politiet. Det samme gjelder personer som har kjørt i området i det aktuelle tidsrommet og som har dashboard-kamera eller lignende.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Til redaksjonene

Pressekontakt:

Politiadvokat Tom E. Wassenaar Berntsen er tilgjengelig for media på telefon 920 86 805 i dag, søndag 18. september fra kl.14:30-15:00.