Ny politibåt på vannet
PÅ VANNET: De nye politibåtene vil danne grunnlaget for en fremtidig enhetlig sjøtjeneste i norsk politi.
FotoMarell Boats

- Dette er en stor dag for Agder Politidistrikt. Som politimester er jeg veldig takknemlig for å ha fått ny båt på denne delen av norskekysten. Det er viktig for meg at politiet kan være godt til stede for å skape trygghet også på sjøveiene i vårt distrikt, som til tider av året er veldig travle. Dette gir oss også helt andre muligheter til å ivareta den krevede kysten vestover i distriktet, samtidig gir det økt trygghet for hele befolkningen i Agder, tilreisende og for vårt mannskap som ferdes ute på sjøen, sier politimester i Agder, Kjerstin Askholt.

De nye båtene er av typen Marell M12 RIB og er 13 meter lang med to utenbordsmotorer. Med lukket kabin og plass til 10 personer utgjør båten en solid plattform for politiets tilstedeværelse på sjøen. I tillegg til ordinær patruljering og kontrollvirksomhet kan de også benyttes til transport, søk og redning.

Forøyd med ny båt
OM BORD: Fornøyde representanter fra Agder politidistrikt og Politiets Fellestjenester (PFT) tar den nye båten i besiktigelse. Fra v. fagansvarlig for sjøtjenesten i Agder Magnus von Porat Fiane, Politimester i Agder Kjerstin Askholt, Fagansvarlig i PFT Roar Vagli, anskaffelsesleder PFT Bernt Martin Vestlund, visepolitimester i Agder Arne Sundvoll, stabssjef Agder Vidar Arnesen og båtfører Agder Stian Christensen.
FotoMagnus Ridola

- Vi har fått en fantastisk båt med stor kapasitet, som kan løse alt fra vanlige politioppdrag til sjøs og langs land, til å frakte beredskapstroppen eller andre bistandsresurser. Nå gleder vi oss til å starte opplæring og bli bedre kjent med båten, sier fagansvarlig for sjøtjenesten i Agder, Magnus von Porat Fiane.

Båtene vil også være med på å gi distriktene en økt fleksibilitet for transport, siden det i noen distrikt er raskere å transportere via sjøen enn via landevei.

-  Dette er starten på en standardisering og profesjonalisering av sjøtjenesten i politiet. Politiets Fellestjenester har over en toårsperiode jobbet aktivt med utvikling av denne båten, og det er nå klart for overlevering av den første båten til Agder Politidistrikt. Totalt vil det leveres 5 like båter til distriktene Oslo, Sør-Øst, Agder, Sør-Vest og Vest. Da får vi en standardisering av båtene langs store deler av kysten, sier fagansvarlig for transportmidler i PFT, Roar Vagli.

 PFT fortsetter arbeidet med utvikling og standardisering av politiets materiell, og forbereder nå anskaffelse av standardiserte båter av en noe mindre størrelse. Disse båtene vil være et supplement til politidistrikter med høy tetthet av oppdrag og tjeneste i kystnære strøk.