.
Seksjonsleder Runar Skarnes takker juryleder Anine Kierulf for prisen, operasjonsleder Tore Solberg står til venstre.
FotoSteinar Wulfsberg-Gamre

Prisen ble delt ut på presseforbundets åpenhetsseminar i Pressens hus. Juryleder Anine Kierulf begrunnet pristildelingen med blant annet at; Når noe akutt hender og politiet og andre nødetater rykker ut, trenger samfunnet informasjon om hva som skjer. Mediene har en viktig oppgave i å rapportere, dokumentere og ettergå – og da trenger de informasjon raskt. Etter at politiet gikk over til å bruke lukket nødnett, har Twitter vært hovedkanalen for å varsle både folk og medier. Det har – av flere grunner – ikke vært en god nok løsning. To personer ved Operasjonssentralen har jobbet hardt for Oslo-piloten fra dag én. De har vist et sterkt personlig engasjement for å bedre informasjonsflyten ut til mediene. Det har de gjort ved å åpne opp operasjonssentralen for medier, og ved å ta initiativ til jevnlige møter mellom lokale medier og politiet. Ved å være åpne om problemer og usikkerheter har de lagt forholdene godt til rette for den gjensidige tilliten som trengs for at politiet og medier kan samarbeide på en måte som kommer folket til gode.

Juryen mener årets prisvinnere går foran som gode eksempler på hvordan de som skal sørge for ro, orden og sikkerhet kan samarbeide med dem som skal sørge for åpenhet, innsyn og informasjon. Når åpenhet og dialog fortrenger harde fronter og unyanserte diskusjoner – kan en slik samforståelse skapes. Gjennom Oslopiloten har politiet og pressen fått større forståelse for hverandres utfordringer og oppgaver – det er grunnleggende viktig. Politiet er en av statens førstelinjer. Vår tillit til dem har betydning for hele samfunnslimet vårt.      

At ansatte i politiet tar ansvar for å bidra personlig til den type samarbeid som Oslo-piloten representerer, er også av stor samfunnsmessig betydning. Juryen håper årets pris kan være til inspirasjon og etterfølgelse innad i både politiet og andre offentlige etater. Vi gratulerer seksjonsleder Runar Skarnes og operasjonsleder Tore Solberg begge fra Oslo politidistrikt med Flaviusprisen 2022, sa juryleder Anine Kierulf.

Åpenhet skaper tillit

Etter prisoverrekkelsen takket de to prisvinnerne for diplom og blomster og sa blant annet at en av deres innganger til å jobbe for Oslo-piloten er at det kan effektivisere en operasjonsleders kontakt med pressen i en svært hektisk rolle og det er ekstremt viktig. Vi håper at denne prisen er med på å danne startskuddet for at hele politiet tar i bruk denne løsningen – men da under et annet navn.  På vegne av Operasjonssentralen vil vi si tusen takk!