Varlingsombudets primære rolle skulle være rådgivende og ivaretakende, særlig overfor de som velger å varsle. Oppdraget skulle gjennomføres i samarbeid med hovedverneombudet og fagforeningene. I de innledende diskusjonene mellom partene ga hovedverneombudet og fagforeningene imidlertid uttrykk for at det etter deres vurdering ikke er mulig å få et uavhengig, habilt varslingsombud som har tilstrekkelig myndighet innenfor rammen som var gitt i oppdraget.

I stedet for å for å bruke tid på et varslingsombud for politiet, ville både fagforeninger og hovedverneombud heller prioritere å jobbe videre med allerede planlagte forbedringer som er nedfelt i blant annet HMS handlingsplan for 2022. Da er fokus på opplæring og organisering av undersøkelsesgrupper, evaluering av politiets varslingshåndtering, intern evaluering av varslingsrutinene og eventuelt nye retningslinjer for varsling.

Politidirektoratet støtter fagforeningene og hovedverneombudet i denne prioriteringen, og ønsker i tillegg å arbeide med hvordan politiet skal bli bedre på hverdagsledelse.