Vi mener det er sannsynlig at siktede hadde en rolle i forberedelseshandlingene knyttet til kryptosporet. Han har fått status som siktet på bakgrunn av opplysningene som ligger i saken, og de etterforskningsskrittene som er utført mot ham.

Siktelsen har vært klausulert og politiet har derfor ikke kunnet kommentere disse opplysningene tidligere. Det er kun selve siktelsen som nå er avklausulert.

Politiet er i dialog med forsvarer om avhør av siktede for å få avklart om han har en rolle i saken. Dette er sentralt i den videre etterforskningen av kryptosporet.

Siktelsen endrer ikke politiets vurdering av de to hovedhypotesene i saken, som begge fortsatt etterforskes fullt ut.

Advokat Marius Oscar Dietrichson er som kjent oppnevnt som forsvarer for siktede.

Politiet har ingen ytterligere kommentarer knyttet til siktelsen.

---

Politiinspektør Lars Reinholdt-Østbye kan siteres.