Politiet iverksatte nødvendige tiltak og har nå avklart situasjonen. Det er ikke holdepunkter for at trusselen var reell og vi er tilbake i en normalsituasjon. Gjerningspersonen er kjent av politiet for lignende forhold og saken blir etterforsket videre.