Siktede ble stoppet i grensekontrollen på Storskog grensestasjon 11. oktober på vei ut av Norge. I en vanlig toll- og politikontroll ble det oppdaget droner i bagasjen. 

Mannen er siktet for brudd på sanksjonsloven og sanksjonsforskriften § 19 ved at han har flydd drone over norsk territorium. Bestemmelsen sier at russiske selskaper eller borgere ikke har lov til å fly i Norge. Siktede har erkjent å ha flydd med drone i Norge. 

Det er beslaglagt to droner og elektroniske lagringsenheter som skal gjennomgås for å se omfanget og innholdet av den flyvningen som har skjedd over norsk territorium. Det vil også bli undersøkt om det er begått ytterligere straffbare forhold i forbindelse med flyvningen. 

Fokus i etterforskningen framover vil være å gjennomgå det beslaglagte materialet. Det er fortsatt en tidlig fase, og av hensyn til etterforskningen kan det ikke gis ytterligere opplysninger om hva slags utstyr som er beslaglagt eller hva som ellers har skjedd. Det er også for tidlig til å kunne vurdere hva som vil skje videre i saken. 

Med hilsen

Anja Indbjør
Politiadvokat
Finnmark politidistrikt

Til pressen: 

Politiadvokat Anja Indbjør er tilgjengelig på telefon 40430465 mellom kl. 11.30 og 12.30 i dag fredag.