Foto gruppebilde
På Besøk: Direktør for Politiets Fellestjenester, Helge Clem (t.v.) tok imot Justisdepartementets statssekretær Erik Landsmark Idsøe (Sp) og stortingsrepresentant Rigmor Aasrud (Ap).
FotoEspen Strai

Det var en tydelig interessert og positivt nysgjerrig statssekretær som møtte PFTs ledergruppe på Jaren. Hensikten var å få bedre innsikt i PFTs oppdrag og virksomhet. Med seg hadde han stortingsrepresentant Rigmor Aasrud, fra Oppland og parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet.

Tett på

PFT er en landsdekkende virksomhet som bidrar til standardisering og mer enhetlige tjenester i politidistriktene.

- Som en illustrasjon kan vi si at PFT er et hjerte-/ lungesystem for den operative driften av politiet. Gjennom forpliktende og god samhandling skaper vi stordriftsfordeler og synergier, sier Clem.

Alle de store fagområdene i PFT fikk god oppmerksomhet fra statssekretæren. Han var tydelig fornøyd med hvordan PFT jobber målrettet for å oppfylle regjeringens mål om ENØK, effektiv bruk av arealer og effektiv forvaltning. Han fikk høre om hvordan PFT løpende håndterer en stor utskifting av materiell i politiet over hele landet. Og Idsøe lot seg imponere over arbeidet med digitalisering og automatisering, særlig innenfor lønn og regnskap.

Videre utvikling

På spørsmål fra Idsøe om PFT vil kunne påta seg flere oppgaver på vegne av politiet, svarte PFT-direktøren at det er et betydelig potensial for det.

Eksempler på oppgaver som allerede er i prosess er at PFT skal håndtere politiets nye langtidslager for beslag. PFT overtar også etatsansvar for forvaltning av flere kommunikasjonstjenester, og et prosjekt er satt i gang for å samordne lønnsprosessen i politiet.

- Men PFT kan utvikle og overta også andre tjenester fremover, som vil gjøre oppgaveutførelsen enklere og mer forutsigbart for distrikt og særorgan, fortalte Clem.