I forbindelse med årets Pride-feiring i Oslo gjennomførte politiet en spørreundersøkelse som fikk en enorm respons etter skytingen i Rosenkrantzgate. Da den ble avsluttet, hadde 10238 personer svart.

Hovedfunnene viser at:

  • Kun 37 prosent har høy tillit til at politiet ivaretar behovene til LHBTQI+-befolkningen
  • 40 prosent har opplevd hatkriminalitet basert på seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk
  • Kun åtte prosent anmeldte dette til politiet

Til sammenlikning svarer hele 80 prosent av respondentene i politiets årlige innbyggerundersøkelse at de har enten svært stor, eller ganske stor tillit til politiet og kun åtte prosent har liten, eller svært liten tillit. Blant respondentene i LHBTIQ+-befolkningen er det hele 30 prosent som har ganske, eller svært lav, tillit til at politiet ivaretar deres behov.

Styrket innsats mot hatkriminalitet

I undersøkelsen er det over 1000 sider med fritekstsvar som gir svært viktig innsikt om denne delen av befolkningens erfaringer med politiet generelt, og anmeldelse av hatkriminalitet spesielt.

Tilbakemeldingene i undersøkelsen viser frustrasjon og sinne mot at politiet ikke klarer, prioriterer, eller ønsker å trygge LHBTIQ+-befolkningen. Mange uttrykker at politiet må rydde opp i egne fordommer og holdninger. Politiet må vise mer respekt, få mer kunnskap om, og i større grad følge opp, hatkriminalitet.

Ny handlingsplan

- Vi må ta på alvor at det er mange som har lav tillit til politiet blant lhbtiq+ innbyggere. At kun åtte prosent av de som føler seg utsatt for hatkriminalitet anmelder forholdet, er også noe vi ser svært alvorlig på, sier avdelingsdirektør i Politidirektoratet, Bjørn Vandvik.

I politiets nye handlingsplan, Mangfold, dialog og tillit: Handlingsplan for politiets arbeid 2022-2025 , er LHBTIQ+-innbyggere trukket frem som en av gruppene tiltakene særlig retter seg mot.

-Funnene fra denne undersøkelsen vil være et svært verdifullt kunnskapsgrunnlag i oppfølgingen av flere av tiltakene i planen. Relevante tiltak er kompetanse om kjønns- og seksualitetsmangfold og styrket innsats mot hatkriminalitet, sier Vandvik.