Politiet har siden 25. juni vært midlertidig bevæpnet som følge av en forhøyet terrortrussel i Norge.

Det er Politiets sikkerhetstjeneste (PST) som har ansvaret for å vurdere terrortrusselen i Norge. I den siste trusselvurderingen fra PST nedjusteres trusselnivået fra «høy» til «moderat». Det betyr at en eller flere aktører kan ha evne eller vilje til å gjennomføre terror i Norge.

− Selv om terrortrusselnivået er nedjustert, vurderes det på bakgrunn av den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa at det fortsatt er et svært alvorlig trusselbilde vi står overfor, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Del av den sivile beredskapen

Politiet har en viktig rolle som en del av den sivile beredskapen i Norge. Politidirektoratet vurderer at det fortsatt er nødvendig med nasjonal bevæpning for å sette politiet i stand til å kunne avverge eller stanse uønskede hendelser i Norge.  

− Politiet jobber i tett samarbeid med andre aktører for å beskytte kritisk infrastruktur og viktige samfunnsfunksjoner i landet. Det foreligger ingen konkret trussel mot Norge, men politiet har fortsatt økt oppmerksomhet og aktivitet for å sikre en best mulig beredskap i en usikker tid, avslutter Bjørnland.