Politistasjonssjef Dag Størksen gir pressen en kort briefen utenfor politihuset i Grenland, Myren 7, kl 16.30 torsdag ettermiddag.