De fire ble pågrepet etter at de var observert mens de fotograferte mot objekt som er underlagt fotoforbud. Objektet som det er snakk om er kystvaktbasen på Sortland. Under ransakelse av bilen deres ble det funnet en god del fotoutstyr, samt et relativt omfattende bildemateriale.

På bakgrunn av politiets gjennomgang av bildematerialet, har man ikke funnet grunn til å be om ytterligere varetektsfengsling. Politiet har så langt ikke funnet fotografier av skjermingsverdige objekter. 

Politiet har under etterforskningen arbeidet ut fra flere alternative hypoteser. Hypotesen om at de fire er turister, er styrket etter gjennomgangen av det beslaglagte bildematerialet. Politiets mistanke mot de fire som knyttet seg til at de hadde gjort opptak av skjermingsverdige objekter eller aktivitet som pågår i eller ved slike objekter, er dermed svekket.

På bakgrunn av ovennevnte har politiet ikke bedt om videre varetektsfengsling, og de fire russiske statsborgerne løslates.

PST overtar saken for å se på slike saker i sammenheng, i tråd med Riksadvokatens beslutning. Saken henlegges altså ikke, men påtalespørsmålet og den videre etterforsking vil foretas av PST.