− Dette er en alvorlig sak, ikke bare for politiet, men for samfunnet i sin helhet. Når Riksadvokaten nå konkluderer med at det ikke er grunnlag for å fremme saken mot Viggo Kristiansen på ny, er det en erkjennelse av at rettsstaten feilet. Det må vi som samfunn ta på største alvor, og politiet skal bære vår del av ansvaret, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Uforbeholden unnskyldning

Til alle som er berørt av denne saken har politidirektøren ett klart budskap:

− På vegne av politiet vil jeg gi en uforbeholden unnskyldning. Til Viggo Kristiansen og til pårørende og etterlatte til Stine Sofie Sørstrønen og Lena Sløgedal Paulsen. Når politiet gjør feil, skal det være evne og vilje til å lære av feilene. Det er først og fremst et ledelsesansvar, også mitt, konstaterer Bjørnland.

Politiet har gjennomgått en betydelig profesjonalisering siden begynnelsen av 2000-tallet, men politidirektøren er tydelig på at det ikke skal være noen unnskyldning for den uretten som er blitt begått.

−Det er flere sider ved denne saken som gjør sterkt inntrykk. Har vi som etat forsømt oss skal vi beklage, også når kunnskapen vi har i dag setter tidligere praksis i et nytt lys, fastslår Bjørnland.

Åpner for ekstern gjennomgang

Dette er en alvorlig sak som både politiet og samfunnet må ta lærdom av.

− Spørsmålene er mange, og vi har ikke alle svarene i dag. Dersom det blir besluttet en ekstern gjennomgang skal vi legge til rette for det. Vi skal være åpne om politiets håndtering, lyttende til reaksjonene og evne å ta lærdom der det er nødvendig, avslutter Bjørnland.