Morten Sjustøl har bakgrunn fra Oslo politidistrikt og kom fra Krise- og gisselforhandlertjenesten (KGF) ved nasjonale bistandsressurser, før han startet som stabssjef i Agder politidistrikt i 2017.

Sjustøl har erfaring fra nasjonal og internasjonal krisehåndtering.

I tillegg til politiutdanning har Sjustøl også en mastergrad i samfunnssikkerhet og kriseledelse fra Nord universitet.

Politimester Askholt fornøyd med utnevnelsen

- Morten har en bred og spennende erfaring fra politiet. Jeg oppfatter han som endringsorientert og med svært gode samarbeidsevner både overfor våre samarbeidspartnere og internt i organisasjonen. Jeg ser fram til å lede og videreutvikle Agder politidistrikt sammen med ham, hvor han med sin bakgrunn og sine personlige egenskaper kan bidra med et nytt og annerledes blikk på de utfordringer politiet står overfor i årene som kommer, sier Kjerstin Askholt, som samtidig vil benytte anledningen til å takke avtroppende visepolitimester Arne Sundvoll.

- Arne har gjort en meget solid jobb i ledelsen i politidistriktet gjennom mange år, først som prosjektleder for politireformen, og nå senest som visepolitimester. Hans brede erfaring vil vi ha behov for i andre roller og viktige oppgaver i distriktet fremover, avslutter Askholt.

Media

Politimester Kjerstin Askholt er talsperson i saken. Mediehenvendelser skal gå til stab for kommunikasjon på agder.kommunikasjon@politiet.no eller på pressetelefon 488 95 807.